Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

Wat is een huizenveiling?

In tegenstelling tot de gebruikelijke besloten (onderhandse) verkoop van onroerend goed tussen koper en verkoper, worden de aangeboden huizen op een executieveiling openbaar verkocht. De procedure voor het kopen van een huis op een veiling, verschilt op een aantal belangrijke punten van onderhandse verkoop. Hieronder schematisch de belangrijkste verschillen tussen onderhandse en openbare verkoop:

Reguliere huizenmarkt:

 • Onderling overleg tussen koper en verkoper
 • Evt. ondersteuning van reguliere makelaar
 • Partijen zijn vrij om afspraken te maken
 • Besloten gebeurtenis
 • Prijs onderling overeen te komen
 • Afspraken in koopakte
 • Verkoop openbaar na vastlegging akte in het kadaster

Openbare veiling:

 • Tijd en plaats zijn vooraf bepaald
 • Ondersteuning van EVM-makelaar
 • Voorwaarden liggen vast, behalve prijs
 • Openbare gebeurtenis
 • Prijs per opbod
 • Vooraf gestelde regels
 • Verkoop vooraf aangekondigd

Meerdere soorten openbare veilingen

Huizen of objecten kunnen op vier verschillende wegen op een openbare veiling worden aangeboden. In 95% van de gevallen betreft het echter executieverkoop.

 1. Executieveilingen, gedwongen verkoop van een huis.
  Wanneer een woning of object openbaar geveild wordt, is dat meestal omdat de eigenaar niet meer aan zijn maandelijkse hypotheeklasten kan voldoen. De schuldeiser probeert dan via executieverkoop alsnog (een deel) van de openstaande schuld terug te vorderen.
 2. Vrijwillige veiling, veilingvoorwaarden opgesteld door de notaris.
  Een vrijwillige veiling vindt op vrijwillige basis plaats, de eigenaar verwacht meer opbrengst uit de markt te kunnen halen dan bij verkoop van het huis of een obect via een makelaar. Het komt geregeld voor dat een huiseigenaar zijn huis vrijwillig op de veiling aanbiedt, en hoopt het zo sneller en tegen een hogere prijs te kunnen verkopen.
 3. Beslaglegging, vonnis van de rechter, of notariële akte van betalingsverplichting.
  Executieveiling vereist door een schuldeisende partij, anders dan de hypotheekverstrekker.
 4. Openbare inschrijving
  Veiling waar vooraf bij de notaris op moet worden ingeschreven middels een inschrijfbiljet, het lijkt op een openbare veiling, maar er zijn verschillen, een bieding moet u schritelijk met een inschrijfbiljet uitbrengen en er wordt geen inzetpremie uitgeloofd. Om de geheimhouding en integriteit van het veilingbiljet te waarborgen, dient het veilingbiljet in een gesloten envelop te worden aangeleverd.
 5. Belangrijkste verschillen openbare veilingen
  Het grootste verschil tussen de vrijwillige en executieveiling zit hem in de toepasselijkheid van de algemene veilingvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan de veiling te informeren volgens welke voorwaarden het beoogde object wordt aangeboden en of daaraan kan worden voldaan. Daarnaast kan bij executieverkoop in de periode tussen aankondiging en verkoop een onderhands bod worden uitgebracht (biedingsformulier). Bij een vrijwillige veiling is dit niet het geval.

De inzetpremie waar de hoogste bieder bij een executieveiling recht op heeft, geldt niet bij een openbare inschrijving. Meer weten? Lees alles over de voorwaarden en regels voor openbare huizenveiling op veilinginformatie.