Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 

De rol van de notaris

De notaris is een spil in het totale veilingproces. In zowel het organiseren, houden als afwikkelen van de huizenveiling, vervult hij steeds een centrale rol. Tijdens de zitting, heeft de notaris de bevoegdheid om gegadigden van de (executie) veiling uit te sluiten, een bod niet als zodanig te herkennen, de veiling te onderbreken of af te gelasten en wanneer nodig andere maatregelen te nemen. De beslissingen die de notaris op een huizenveiling neemt, zijn altijd bindend. Voor het afwikkelen van een koop dient het notariskantoor als uitvalsbasis voor alle betrokken partijen.
De rol van de notaris

Voor de veiling:

  • Opvragen kadasterinformatie omtrent eigendom, omvang, hypotheken, beslagen en bijzondere bepalingen in de eigendomsakte.
  • Bekendmaken veiling en veilingvoorwaarden.
  • Onderhandse biedingen bekend maken aan de verkopende partij en eigenaar van het pand.
  • Informerende rol voor geïnteresseerden.

Tijdens de veiling

  • Gegadigden informeren over kosten, lasten en belastingen.
  • Vaststellen of een uitgebracht bod geldig is.

Na de veiling

  • Uitvoeren van de eigendomsoverdracht (opstellen en ondertekenen van de benodigde akten).
  • Inschrijving van de akten bij het Kadaster.