Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Van Hoornbeekstraat 19 B Vlaardingen

23

apr

2020

Van Hoornbeekstraat 19 B
3135 LJ Vlaardingen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 23 april 2020
vanaf 14:00
Afslag donderdag 23 april 2020
vanaf 14:20
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping met berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3135 LJ Vlaardingen, van Hoornbeekstraat 19B, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen sectie G complexaanduiding 3088-A, appartementsindex 38, uitmakende het negenenzestig/drieduizend achthonderd tweeëntwintigste (68/3822) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op vijftien augustus tweeduizend vierenvijftig, van een perceel grond, gelegen te Vlaardingen en in eigendom toebehorende aan die gemeente, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een flatgebouw, plaatselijk bekend te Vlaardingen als Van Hoornbeekstraat 1ABCD tot en met 21ABCD en acht garages aan de Van der Palmstraat 2 tot en met 16, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen sectie G nummer 2786, groot tweeëndertig aren (32 a);
van welk appartementsrecht de verschuldigde erfpachtcanon bedraagt zesentwintig euro en achtennegentig eurocent (€ 26,98) per jaar.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Vlaardingen sectie G complexaanduiding 3088-A, appartementsindex 38.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling


Inzet donderdag 23 april 2020 vanaf 14:00
Afslag donderdag 23 april 2020 vanaf 14:20

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

De Randamie & Verstoep notarissen

Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam

Telefoonnummer 010 433 03 55
E-mailadres Stuur e-mail
Website www.drv-notarissen.nl/

Dhr. B.R. de Randamie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie de Bijzondere Veilingwoorden onder downloads bij de veiling.

Foto's
Downloads
Uittrekselaktehoudendevaststellingveilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bagviewerhoornbeekstraat19b0622200000014643.pdf pdf-document
Dcmr.pdf pdf-document
Funderingsviewer.pdf pdf-document
Lokalelasten.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Vastgoedrapport.pdf pdf-document
Woz.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.