Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
het staal/ijzeren motorjacht, genaamd

11

mrt

het staal/ijzeren motorjacht, genaamd "Witte Walvis", gemerkt 322 B LEEUW 1952, gelegen te Stommeerweg 2
Aalsmeer

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 maart 2020
23 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 23 dagen, 18 uur en 54 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 8 dagen en 9 uur mogelijk

Object

het staal/ijzeren motorjacht genaamd: 'Witte Walvis',
met als volledige omschrijving:
een STAAL/IJZEREN MOTORJACHT, genaamd: "Witte Walvis", gebrandmerkt: "322 B LEEUW 1952" type schip Tjalk, met opbouw,
bestemd voor de pleziervaart, gebouwd te Nordhorn, in het jaar negentienhonderd elf, met een verplaatsing van vijfenveertig driehonderd duizendste (45,300) kubieke meter, volgens de Kadaster en hypotheekakte op basis waarvan geveild wordt met als inrichting: een voorpiek met twee kooien, hut met twee kooien, wc met douche en kombuis, met een lengte van achttien meter zestig centimeter 18,60 m), een breedte van drie meter en zestig centimeter (3,60 m) en een diepgang van één meter (1 m), ten tijde van de registratie voortbewogen door een zes cylinder DAF scheepsdieselmotor, type 615, ingebouwd in het jaar negentienhonderd zesenzestig, hebbende een vermogen van zevenentachtig (87) KiloWatt, motornummer: E10340, zoals is aangebracht op het motorblok,
en dat met al het verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip".
De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Watersportvereniging Nieuwe Meer te 1431 EW Aalsmeer, Stommeerweg 2.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Het staal/ijzeren motorjacht genaamd: 'Witte Walvis', met als volledige omschrijving: een STAAL/IJZEREN MOTORJACHT, genaamd: "Witte Walvis", gebrandmerkt: "322 B LEEUW 1952" type schip Tjalk, met opbouw, bestemd voor de pleziervaart, gebouwd te Nordhorn, in het jaar negentienhonderd elf, met een verplaatsing van vijfenveertig driehonderd duizendste (45,300) kubieke meter, volgens de Kadaster en hypotheekakte op basis waarvan geveild wordt met als inrichting: een voorpiek met twee kooien, hut met twee kooien, wc met douche en kombuis, met een lengte van achttien meter zestig centimeter 18,60 m), een breedte van drie meter en zestig centimeter (3,60 m) en een diepgang van één meter (1 m), ten tijde van de registratie voortbewogen door een zes cylinder DAF scheepsdieselmotor, type 615, ingebouwd in het jaar negentienhonderd zesenzestig, hebbende een vermogen van zevenentachtig (87) KiloWatt, motornummer: E10340, zoals is aangebracht op het motorblok, en dat met al het verpande scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip". De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Watersportvereniging Nieuwe Meer te 1431 EW Aalsmeer, Stommeerweg 2.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 maart 2020 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 7 april 2020
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.M.Y. Rob

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI)

Bijzondere voorwaarden

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium en voor rekening van de executant komt de inzetpremie ad 1 %.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met dinsdag 25 februari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo
een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van
€ 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op dinsdag 7 april 2020.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., "W 200" Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2001739, in behandeling bij mw. J.M.Y. Rob.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

het staal/ijzeren motorjacht, genaamd "Witte Walvis", gemerkt 322 B LEEUW 1952, gelegen te Stommeerweg 2, te Aalsmeer

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

RoX Legal B.V.
t.a.v. mevr. J.M.Y. Rob
Weena 220
3012 NJ Rotterdam