Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Hilversumsestraat 15 'S-GRAVENHAGE

13

nov

2019

Hilversumsestraat 15
2574 XA 'S-GRAVENHAGE

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 november 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Escamplaan 67
2547 GB s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding 4648-A, appartementsindex 1, omvattende
a. het één/derde (1/3) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van- en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Hilversumsestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, nummer 856, groot één are en drieëndertig centiare (1a 33ca), met rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een benedenwoning met twee afzonderlijke bovenwoningen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hilversumsestraat 9, 13 en 15.
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2574 XA 'S-GRAVENHAGE, Hilversumsestraat 15

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, complexaanduiding 4648-A, appartementsindex 1, omvattende a. het één/derde (1/3) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van- en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Hilversumsestraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL, nummer 856, groot één are en drieëndertig centiare (1a 33ca), met rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een benedenwoning met twee afzonderlijke bovenwoningen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Hilversumsestraat 9, 13 en 15. b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2574 XA 'S-GRAVENHAGE, Hilversumsestraat 15
Bezichtiging 28 oktober 2019 16:00 – 17:00
11 november 2019 09:00 – 10:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 november 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 december 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

almede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht is eeuwigdurend.
De erfpachtcanon bedraagt vijfenzestig cent (€ 60,65) en dertien euro en vijfentwintig cent (€ 13,25) aan beheerskosten. De canon dient elk halfjaar achteraf betaald te worden. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. De achterstand bedraagt vierhonderd veertien euro en zestig cent (€ 488,50), over de periode die loopt vanaf het 2e halfjaar van 2017 tot aan het 1e halfjaar van 2019. Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente 's-Gravenhage1986 herziening 1993 (AB 1986 herziening 1993)". Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.199,86.
Bijdrage VvE per maand € 65,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 oktober 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 december 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 7010-2001714, in behandeling bij Pascal Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 3883 nr 41 reeks S_GRAVENHAGE.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
brix-dso-brochure-erfpacht.pdf pdf-document
heruitgifte erfpacht.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen 1.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen 2.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen 3.pdf pdf-document
splitsingsreglement.pdf pdf-document
Tijdelijke energielabel.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart 's-Gravenhage-AL-4648-1.pdf pdf-document
opgave VvE.pdf pdf-document
achterstand erfpachtcanon.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.