Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Argostraat 264 Alphen aan den Rijn

6

feb

Argostraat 264
2402 CD Alphen aan den Rijn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 6 februari 2019
14 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Choiz Alphen aan de Rijn

Thorbeckeplein 10
2406 CG Alphen aan de Rijn
Zuid-Holland

Jeordie Brouwer

jbrouwer@choiz.nl
www.choiz.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Nog 14 dagen, 2 uur en 14 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C, complexaanduiding 10100-A, appartementsindex 59, omvattende:
a. het drieëntachtig / veertienduizend zesenveertigste (83/14046e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een flatgebouw, plaatselijk bekend Argostraat nummers 2 tot en met 352 (even) te Alphen aan den Rijn, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C, nummer 10079, 10080 en 10081, tezamen groot vijfenzestig are en veertig centiare (65 a 40 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping en verder aanbehoren, plaatselijk bekend te 2402 CD Alphen aan den Rijn, Argostraat 264;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Oudshoorn, sectie C, complexaanduiding 10100-A, appartementsindex 215, omvattende:
a. het zeven / veertienduizend zesenveertigste (7/14046e) onverdeeld aandeel in de onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond en verder aanbehoren, nabij 2402 CD Alphen aan den Rijn, Argostraat 2-352;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Oudshoorn, sectie C, complexaanduiding 10100-A, appartementsindices 59 en 215
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 6 februari 2019 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.632,55
Bijdrage VvE per maand € 242,17
Mutatiekosten € 81,98

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de "Slimmer Kopen" bepalingen.

Tot en met 22 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 maart 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.