Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Looierstraat 5  Velp

23

jan

2019

Looierstraat 5
6882 BW Velp

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 23 januari 2019
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren gelegen te 6882 BW Velp, Looierstraat 5, kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie G, nummer 2195 ter grootte van één are en zestig centiare (1 a 60 ca)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie G, nummer 2195 ter grootte van één are en zestig centiare (1 a 60 ca)
Bezichtiging 8 januari 2019 12:00 – 13:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 23 januari 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 februari 2019
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Bij het kadaster bestaat de volgende aantekening:
Bestuursdwangbesluit of dwangbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
betrokken gemeente Rheden
afkomstig uit stuk 275WKPB00000441 ingeschreven op 24-05-2016

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij één van de debiteuren en de zijnen en het is mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Verkoper heeft - voor zover het niet-zakelijke verhuur betreft - conform artikel 3:264 BW verplicht in rechte verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Gelderland om het huurbeding te mogen inroepen. Bij beschikking van vijf november tweeduizend achttien is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op drie (3) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 8 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 februari 2019.

Foto's
Downloads
zoek uw energielabel voorlopig G Looierstraat 5 Velp.pdf pdf-document
bag-viewer-Looierstraat 5 Velp.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Looierstraat 5 Velp.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Looierstraat 5 Velp.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Velp Gelderland-G-2195.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
18.0302 Kostenoverzicht Looierstraat 5 velp (2).pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
informatie aanschrijving.pdf pdf-document
info aanschrijving2.pdf pdf-document
informatie bodem.pdf pdf-document
info aanschrijving3.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.