Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Koornmarkt 20 Delft

28

nov

2018

Koornmarkt 20
2611 EG Delft

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D, complexaanduiding 3790-A, appartementsindex 8, omvattende:
a. het vijf tweeëndertigste (5/32e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een woonhuis met tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Koornmarkt 20a en 20 te 2611 EG Delft, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D, nummers 3424, groot twee are en negentig centiare (2a en 90ca), en 3646, groot vier are vierentwintig centiaren (4 a 24 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en kelder, plaatselijk bekend te 2611 EG Delft, Koornmarkt 20.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Delft, sectie D, complexaanduiding 3790-A, appartementsindex 8
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 24 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
"Publiekrechtelijke beperking Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Afkomstig uit stuk Hyp4 3693/1 's-Gravenhage Ingeschreven op 29-06-1967
Aanvullende stukken Hyp4 70077/133
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 20-03-2017
Hyp4 70077/125
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 20-03-2017
Hyp4 70077/111
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-03-2017
Hyp4 70077/109
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-03-2017
Hyp4 70077/104
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-03-2017
Hyp4 70077/103
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/99
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/96
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/95
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/91
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/89
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/87
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/85
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/84
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/83
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 06-03-2017
Hyp4 70077/78
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/77
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/76
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/75
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/27
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/26
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 27-02-2017
Hyp4 70077/24
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 23-02-2017
Hyp4 70077/12
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/10
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/8
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/6
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/5
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/4
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/3
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/2
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 70077/1
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 69096/200
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2017
Hyp4 69096/189
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 07-02-2017
Hyp4 66361/81
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 24-08-2015
Hyp4 64685/161
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 25-11-2014
Hyp4 63868/179
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 07-07-2014
Hyp4 58265/194
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 26-07-2010
Hyp4 58633/20
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 09-08-2010
Hyp4 60356/117
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 03-10-2011
Hyp4 58265/193
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 26-07-2010
Hyp4 58932/50
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 11-10-2010
Hyp4 58633/19
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 09-08-2010
Hyp4 58265/180
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 19-07-2010
Hyp4 55988/197
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 12-01-2009
Hyp4 15579/18 Zoetermeer
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 20-04-1999
Hyp4 61029/74
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 13-02-2012
Hyp4 73696/88
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 09-08-2018
Hyp4 72453/79
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 31-01-2018
Hyp4 70077/146
Is aanvulling op Hyp4 3693/1 's-Gravenhage
Ingeschreven op 20-03-2017"
en
"Publiekrechtelijke beperking Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Afkomstig uit stuk Hyp4 3839/70 's-Gravenhage"

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur. Mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend.

Bij beschikking van 19 november 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op dertig (30) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten; en
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstanden VvE 2017 en 2018 volgens opgave van de VvE: € 3600,00.
Wij zullen alleen de achterstanden van het jaar 2017 en 2018 innen. Het eventueel extra door de koper verschuldigde moet aan de Vereniging van Eigenaren worden voldaan.
Bijdrage VvE per maand: € 150,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 december 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
energielabel voorlopig G.pdf pdf-document
bag-viewer-Koornmarkt 20 te Delft.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Koornmarkt 20 Delft.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Koornmarkt 20 Delft.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Delft-D-3790-8.pdf pdf-document
kostenoverzicht Koornmarkt 20 Delft.pdf pdf-document
Splitsingsreglement 1992.pdf pdf-document
opgave gemeente Delft inzake WKPB.pdf pdf-document
kopie akte splitsing in appartementsrechten.pdf pdf-document
kopie akte wijziging akte van splitsing in appartementsrecht.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Gerechtsdeurwaarders.pdf pdf-document
Verklaring Bestuur VVE.pdf pdf-document
VVE concept verslag vergadering 21 februari 2018.pdf pdf-document
VVE concept verslag van de jaarvergadering 29 januari 2018 (deel 2).pdf pdf-document
VVE concept verslag jaarvergadering 15 januari 2019 (deel 1).pdf pdf-document
VVE vergadering 4 juli 2018.pdf pdf-document
Notulen VVE vergadering 19 juli 2018.pdf pdf-document
kostenoverzicht Koornmarkt 20 Delft.pdf pdf-document
aanvullende informatie vve.pdf pdf-document
aanvullende informatie vve deel 2.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.