Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Oostpolderweg 6 moordrecht

6

nov

2018

Oostpolderweg 6
2841 DA moordrecht

Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 6 november 2018
vanaf 14:30
Afslag dinsdag 6 november 2018
vanaf 14:45
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Dupree Makelaars

Westhaven 36
2801 PK Gouda
Zuid-Holland

Geert Dupree


www.dupreemakelaars.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet mogelijk.

Object

percelen grond met het daarop gelegen bedrijfspand, plaatselijk bekend Oostpolderweg 6 te 2841 DA Moordrecht, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 5248, 4904 en nummer 5247, respectievelijk groot twaalf are en zevenentwintig centiare, vijfenvijftig centiare en drie centiare, alsmede de onverdeelde helft in de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 4905 en 4906, respectievelijk groot één are zeventig centiare en vierendertig centiare,
welk perceel met nummer 5247 belast is met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.

De verkoper heeft op 2 november 2018 kennisgenomen van de twee op de veilingsite en in de brochures vermelde huurovereenkomsten bedrijfsruimte met betrekking tot de registergoederen aan respectievelijk de Oostpolderweg 6 te Moordrecht en de Ambachtweg 33 te Moordrecht. De verkoper beroept zich in zijn hoedanigheid van beslaglegger op de onverbindendheid van de rechten en beperkingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde twee huurovereenkomsten (artikel 505 lid 2 Rv; verhuur na beslag). Subsidiair heeft de verkoper de huurovereenkomsten met een beroep op de artikelen 3:50 juncto 3:45 BW (actio pauliana) vernietigd.

Aan de koper wordt de bevoegdheid overgelaten de uit genoemd beroep op de onverbindendheid dan wel uit de vernietiging voortvloeiende aanspraken tegenover derden voor eigen rekening en risico geldend te maken.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 5248, 4904 en nummer 5247, respectievelijk groot twaalf are en zevenentwintig centiare, vijfenvijftig centiare en drie centiare, alsmede de onverdeelde helft in de percelen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummers 4905 en 4906, respectievelijk groot één are zeventig centiare en vierendertig centiare, welk perceel met nummer 5247 belast is met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van Stedin Netten B.V.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions


Inzet dinsdag 6 november 2018 vanaf 14:30
Afslag dinsdag 6 november 2018 vanaf 14:45

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. drs. C.M.P. Poppelaars

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
002 veilingvoorwaarden AFSCHRIFT.pdf pdf-document
Kostenoverzicht_Oostpolderweg6_Moordrecht 02-10-2018.pdf pdf-document
geanonimiseerde huurovereenkomst Oostpolderweg 6 te Moordrecht.pdf pdf-document
aangepaste brochure OOSTPOLDERWEG 6 5-11-2018.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.