Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Veldstraat 37 Beverwijk

14

nov

2018

Veldstraat 37
1944 RW Beverwijk

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 november 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het vijfennegentig tweeduizend zevenhonderd éénenveertigste (95/2741) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een gebouw met woningen , parkeerkelder, promenade en bergingen met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen te Beverwijk, aan de Veldstraat;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond en de eerste verdieping, plaatselijk bekend te 1944 RW Beverwijk, Veldstraat 37,
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 24, omvattende:
a. het acht tweeduizend zevenhonderd éénenveertigste (8/2741)onverdeeld aandeel in de gemeenschap vermeld onder 1.a.;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1944 RW Beverwijk, Veldstraat (ongenummerd),
3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 53, omvattende:
a. het zes tweeduizend zevenhonderd éénenveertigste (6/2741)onverdeeld aandeel in de gemeenschap 1.a.;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1944 RW Beverwijk, Veldstraat (ongenummerd),

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening
Sluiting object, Opiumwet
Betrokken gemeente Beverwijk
Afkomstig uit stuk UIT-18-38505
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie
Ingeschreven op 08-10-2018

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 2; 2. gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 24; 3. gemeente Wijk aan Zee en Duin, sectie B, complexaanduiding 11912-A, appartementsindex 53.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 november 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 11 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 2 november 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening
Sluiting object, Opiumwet
Betrokken gemeente Beverwijk
Afkomstig uit stuk UIT-18-38505
Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie
Ingeschreven op 08-10-2018

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 december 2018.

Foto's
Downloads
energielabel (voolopig).pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Wijk aan Zee en Duin-B-11912-2.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50441 nr 174.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden Veldstraat 37 te Beverwijk.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
informatie afsluiting woning.pdf pdf-document
180912 kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.