Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Hertog Jan van Beierenlaan 33 Nieuwe-Tonge

31

okt

2018

Hertog Jan van Beierenlaan 33
3244 XH Nieuwe-Tonge

Woonhuis + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 31 oktober 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3244 XH Nieuwe-Tonge, Hertog Jan van Beierenlaan 33, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Tonge, sectie A, nummer 3332, ter grootte van één are en drieëntwintig centiare (1 a 23 ca); en
2. het één vijfentwintigste (1/25) onverdeeld aandeel in een perceel grond, gelegen te Nieuwe-Tonge, nabij de Hertog Jan van Beierenlaan 33, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Tonge, sectie A, nummer 3341, totaal groot vier are vierenzestig (4 a 64 ca).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Nieuwe Tonge, sectie A, nummer 3332 ter grootte van één are en drieëntwintig centiare (1 a 23 ca); en kadastraal bekend gemeente Nieuwe Tonge, sectie A, nummer 3341 ter grootte van vier are vierenzestig (4 a 64 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 31 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij de debiteur en de hunnen.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches; en
- de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 16 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 december 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Hertog Jan van Beierenlaan 33 te Nieuwe-Tonge.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Hertog Jan van Beierenlaan 33 te Nieuwe-Tonge.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Hertog Jan van Beierenlaan 33 Nieuwe Tonge.pdf pdf-document
zoek uw Energielabel E.pdf pdf-document
kostenoverzicht Hertog Jan van Beierenlaan 33 Nieuwe-Tonge.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Nieuwe Tonge-A-3332.pdf pdf-document
opgave WKPB.pdf pdf-document
informatie mbt bodem.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.