Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Woltersweg 140 Hengelo

17

okt

2018

Woltersweg 140
7552 DZ Hengelo

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 17 oktober 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

UNDEFINED

Burbach Makelaars

Bevertstraat 2
7481 CX Haaksbergen
Overijssel

Peter Burbach

info@burbach.nl
www.burbach.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie M, complexaanduiding 4298-A, appartementsindex 8, omvattende:
a. het twintig/zeven honderd drieënveertigste (20/743ste) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met de zich op die grond bevindende opstallen, gelegen aan de Woltersweg 110 tot en met 176 (even nummers) te Hengelo (Overijssel), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hengelo (Overijssel), sectie M, nummer 2913, groot vijfenveertig are en negenenzeventig centiare (45 a 79 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met verder toebehoren, plaatselijk bekend Woltersweg 140 te 7552 DZ Hengelo (Overijssel);
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie M, complexaanduiding 4298-A, appartementsindex 57, omvattende:
a. het een/zevenhonderd drieënveertigste (1/743ste) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een carport, plaatselijk bekend Woltersweg te Hengelo (Overijssel);
3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hengelo Overijssel, sectie M, complexaanduiding 4298-A, appartementsindex 76, omvattende:
a. het een/zevenhonderd drieënveertigste (1/743ste) aandeel in de hiervoor onder 1.a. gemelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging, plaatselijk bekend Woltersweg te Hengelo (Overijssel);

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Hengelo Overijssel, sectie M, complexaanduiding 4298-A, appartementsindices 8, 57 en 76
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 17 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat met de zijnen ingeschreven en het is voorts mogelijk verhuurd aan een derde.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 1 oktober 2018 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op dertig (30) dagen na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.258,04
Bijdrage VvE per maand € 102,66
Mutatiekosten € 81,98.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 november 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG-viewer-Woltersweg 140 Hengelo.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Woltersweg 140 Hengelo.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig B).pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht Woltersweg 140 Hengelo.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Woltersweg 140 Hengelo.PNG afbeelding
splitsingsakte.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen Algemene Voorwaarden.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Van VVE ontvangen stukken.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.