Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Salmstraat 24 Geleen

25

okt

2018

Salmstraat 24
6161 EM Geleen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 25 oktober 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 14, omvattende:
a. het negen/honderd en vijfde (9/105) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
(i) het vijfenvijftig/honderdste (55/100) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met daarop staande opstallen, omvattende vijf winkeleenheden met magazijn, plaatselijk bekend als Salmstraat 4, 14, 16, 26 en 28 en tien wooneenheden, plaatselijk bekend als Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32 te Geleen, ten tijde van de hoofdsplitsing kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, nummers 10095 en 10097, tezamen groot zeven aren en vijfentachtig centiaren (7 a 85 ca);
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van vijf wooneenheden op de eerste verdieping met balkon en dakterras, vijf wooneenheden op de tweede verdieping met balkons, bergingen in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 6161 EM Geleen, Salmstraat 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30 en 32;
hierna ook te noemen: de "Gemeenschap";
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te 6161 EM Geleen, Salmstraat 24;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindex 20, omvattende:
a. het één/honderd en vijfde (1/105) onverdeeld aandeel in de hierboven onder 1.a. omschreven gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een bergruimte gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend te Geleen, Salmstraat (ongenummerd);

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie A, complexaanduiding 11162-A, appartementsindices 14 en 20
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid

Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

donderdag 25 oktober 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De uitspraak van de rechtbank inzake het verlof voor het inroepen van het huurbeding is nog niet ontvangen.

Gunning vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen behoefte heeft aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De uitspraak van de rechtbank is nog niet ontvangen.

Gunning vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen behoefte heeft aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 966,54.
Bijdrage VvE per maand € 111,82.
Intredingskosten € 102,25

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 november 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 715, in behandeling bij mevrouw Vera Sibbes.

Foto's
Downloads
bag-viewer-Salmstraat 24 Geleen .pdf pdf-document
Bodeminfo.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Salmstraat 24 Geleen .pdf pdf-document
Energielabel G Salmstraat 24 Geleen.pdf pdf-document
kostenoverzicht Salmstraat 24 Geleen.pdf pdf-document
ondersplitsingsakte 11874-49.pdf pdf-document
rectificatie splitsingsakte 11744-33.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
splitsingsakte 11368-31.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen info.pdf pdf-document
Van VVE ontvangen stukken.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Kadastrale kaart.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.