Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Spartapark-West 22-24 Rotterdam

4

okt

2018

Spartapark-West 22-24
3027 VZ Rotterdam

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 4 oktober 2018
vanaf 15:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de West-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VZ Rotterdam, Spartapark-West 22-24,
2. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de West-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VZ Rotterdam, Spartapark-West 18-20,
3. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de West-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VZ Rotterdam, Spartapark-West 14-16,
4. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de West-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VZ Rotterdam, Spartapark-West 12,
5. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de Oost-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te Oosttribune Unit 1 (gedeeltelijk) te Rotterdam,
6. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de Oost-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VX Rotterdam, Spartapark-Oost 11,
7. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de Oost-tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VX Rotterdam, Spartapark-Oost 13-15,
8. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de Oost-Tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VX Rotterdam, Spartapark-Oost 17-19,
9. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte onder de Oost-Tribune van het multifunctionele voetbalstadion, plaatselijk bekend te 3027 VX Rotterdam, Spartapark-Oost 21-23,
10. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimte naast het kasteel, plaatselijk bekend te 3027 ER Rotterdam, Spartastraat 3,
11. het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimten in het aan de Spaansebocht gelegen hoofdgebouw op de derde en vierde verdieping, plaatselijk bekend te 3027 VW Rotterdam, Spartapark-Noord 1.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 4, omvattende het éénhonderdtweeënvijftig / vierduizend driehonderdzestigste (152/4.360e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap omvattende het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de (semi-) commerciële ruimten onder de tribunes van het multifunctionele voetbalstadion en in het aan de Spaansebocht gelegen hoofdgebouw op de derde en vierde verdieping, plaatselijk bekend Spartastraat 3, Spartapark West 12 tot en met 24, Spartapark Oost 11 tot en met 23 en Spartapark Noord 1 te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 3, uitmakende het zevenduizend vierhonderdvijfentwintig/ eenendertigduizend eenhonderd vierentachtigste (7.425/31.184e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van de erfpachten, ingegaan op één augustus negentienhonderd achtennegentig en eindigend op éénendertig juli tweeduizend zevenennegentig, waarvan de verplichting tot betaling van de erfpachtcanon is afgekocht tot één augustus tweeduizend achtenveertig van de percelen grond – in eigendom toebehorend aan de gemeente Rotterdam- met het daarop gestichte multifunctionele voetbalstadion en (semi-) commerciële ruimten, plaatselijk bekend Spartastraat 5-7/Borgerstraat/Spaansebocht te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie Z nummers 4673 en 4674, respectievelijk groot één hectare, tweeëntachtig are en zestig centiare (1ha, 82a, 60ca) en vier are (4a); 2. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 5, omvattende het éénhonderdvierentachtig / vierduizend driehonderdzestigste (184/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 3. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 6, omvattende het éénhonderdachtenzestig / vierduizend driehonderdzestigste (168/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 4. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 7, omvattende het éénhonderdtwee / vierduizend driehonderdzestigste (102/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 5. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 8, omvattende het twaalf / vierduizend driehonderdzestigste (12/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 6. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 9, omvattende het achtennegentig / vierduizend driehonderdzestigste (98/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 7. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 10, omvattende het éénhonderd negenenzestig / vierduizend driehonderdzestigste (169/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 8. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 11, omvattende het éénhonderd vierentachtig / vierduizend driehonderdzestigste (184/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 9. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 12, omvattende het éénhonderd zevenentachtig / vierduizend driehonderdzestigste (187/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 10. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 13, omvattende het vierhonderdtweeëndertig / vierduizend driehonderdzestigste (432/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap; 11. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Z, complexaanduiding 4695-A, appartementsindex 15, omvattende het tweeduizend tweehonderdveertig / vierduizend driehonderdzestigste (2.240/4.360e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions


donderdag 4 oktober 2018 vanaf 15:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Janneke de Waal

Telefoonnummer 020-3016439 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

zie downloads

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ROTTERDAM 10E AFD Z 4673.PDF pdf-document
Publicatie Bijzondere Veilingvoorwaarden Comm. ruimten Spartapark.pdf pdf-document
Kostenoverzicht_Comm.ruimte Spartapark_Rotterdam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.