Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Manderbrink 17  Enschede

27

sep

2018

Manderbrink 17
7544 WT Enschede

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 27 september 2018
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom € 128.000,-
Afmijnsom € 130.000,-
Gegund  

Makelaar

UNDEFINED

Burbach Makelaars

Bevertstraat 2
7481 CX Haaksbergen
Overijssel

Peter Burbach

info@burbach.nl
www.burbach.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

woonhuis (tussenwoning/drive-in woning) met inpandige garage, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend Manderbrink 17 te 7544 WT Enschede, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 3194, groot 96 centiare (96 m²).

opgave taxateur:
Begane grond: hal, meterkast, garage met geiser, hobbykamer (slaapkamer)
1e verdieping: hal, toilet, woonkamer, woonkeuken, vaste trap naar 2e verdieping
2e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer (toilet-douche-wastafel en wasmachine-aansluiting)
(aan deze opgave zijn geen rechten te ontlenen)

Verhuurd zonder toestemming hypotheekhouder.
Verlof inroepen huurbeding wordt gevraagd.

De woning heeft een energielabel D en een energie index 1.61
Dit label is geldig tot 12-12-2018.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 3194, groot 96 centiare (96 m²). Belast met een opstalrecht nutsvoorziening t.b.v. Ennatuurlijk BV (stadsverwarming)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

donderdag 27 september 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom € 128.000,-
Afmijnsom € 130.000,-
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
OZB 2018 (eigenaar) € 193,08 € 0,-
waterschapslasten 2018 (eigenaar) € 49,92 € 0,-
  € 243,- € 0,-

Notariskantoor

Notariskantoor Poppinghaus

Langenkamp 9
7581JE Losser

Dhr. E.J.G. Eshuis

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

veilingkosten incl. 21% BTW € 4.785,00
excl 2% overdrachtsbelasting
excl. kosten ontruiming
excl. kosten inroepen huurbeding (verlof wordt aangevraagd op kosten verkoper)

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.

Executant heeft een beroep gedaan op het huurbeding maar de voorzieningenrechter heeft nog geen beschikking gewezen.

Gunning zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen behoefte heeft aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van de notaris.

Tot en met 12 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van de notaris.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 oktober 2018.

Foto's
Downloads
Publ Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
KadastraleKaart LNK00 Z 3194.pdf pdf-document
kostenoverzicht Manderbrink 17 Enschede.pdf pdf-document
bodemloket.pdf pdf-document
Bag Manderbrink 17 Enshede.pdf pdf-document
Energielabel info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.