Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Oesterput 1 Hoofdplaat

10

sep

Oesterput 1
4513 AP Hoofdplaat

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 10 september 2018
19 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid-West

La Place Wouwse Tol
Mastendreef 85
4623RE Bergen op Zoom

Nog 19 dagen, 4 uur en 5 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 4 dagen en 14 uur mogelijk

Object

1. het recht van erfpacht van een perceel grond met daarop staande de woning met aan- en toebehoren, staande en gelegen te 4513 AP Hoofdplaat, Oesterput 1, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EH de nummers:
39, ter grootte van tweeëntwintig centiare (22 ca);
40, ter grootte van achtentwintig centiare (28 ca); en
2. het recht van erfpacht van een perceel grond met daarop staande opstallen met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Oesterput 1 te 4513 AP Hoofdplaat, Oesterput 1, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EH nummer 716, ter grootte van een are en tweeënzestig centiare (1 a 62 ca).

De eigenaar is met de erfpachter in onderhandeling geweest over het wijzigen van de erfpachtsvoorwaarden. Voor het wijziging van de erfpachtsvoorwaarden is de medewerking van de erfpachter noodzakelijk en vanwege het niet-meewerken zijn de erfpachtsvoorwaarden thans nog niet gewijzigd. Van de koper wordt verwacht dat hij na de levering van het verkochte zijn medewerking aan de akte van wijziging erfpachtsvoorwaarden zal verlenen. Een concept van die nieuwe erfpachtsvoorwaarden is te raadplegen in de advertentie op www.openbareverkoop.nl. De erfpachtscanon die na vaststelling van de akte wijziging erfpachtsvoorwaarden is verschuldigd bedraagt voor het lopende jaar eenduizend vierhonderdvierennegentig euro (€ 1.494,00). De eigenaar heeft aangegeven ook open te staan voor verkoop van de grond.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie EH de nummers: 39, ter grootte van tweeëntwintig centiare (22 ca); 40, ter grootte van achtentwintig centiare (28 ca); 716, ter grootte van een are en tweeënzestig centiare (1 a 62 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid-West

La Place Wouwse Tol
Mastendreef 85
4623RE Bergen op Zoom

maandag 10 september 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen

Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen

mw. H.M.E. van der Weele

Telefoonnummer 0118-418110
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de achterstallige lasten zijnde het preferente deel van de waterschapslasten en de kadastrale rechten, de verplichte bijdragen aan het Kwaliteitsfonds van de KNB en de overdrachtsbelasting.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voor¬waarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), en de Bij¬zon¬dere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 11 augustus 2018 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notaris.
Tot en met 26 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Het bieden voor een ander is niet toegestaan. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 oktober 2018.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Oesterput 1, 4513 AP te Hoofdplaat

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen
t.a.v. mw. H.M.E. van der Weele
Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen