Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Krimpertplein 14 Amsterdam (Zuid-Oost)

29

aug

2018

Krimpertplein 14
1104 PH Amsterdam (Zuid-Oost)

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 29 augustus 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L,
complexaanduiding 8684-A, appartementsindex 159, omvattende:
(i) het vierentachtig veertienduizend zeshonderd negenennegentigste (84/14699) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de voortdurende erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, aan de Kloekhorststraat, Krimpertplein en Kuilsenhof, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummers:
- 5094 groot zes en twintig are drie en vijftig centiare;
- 5095 groot achttien centiare;
- 5096 groot een en dertig are zes centiare;
met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde het flatgebouw plaatselijk bekend Kloekhorststraat 243 tot en met 341, Kolfschotenstraat 200 tot en met 306, Krimpertplein 2 tot en met 60, Kuilsenhof 1 tot en met 71 ;
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, met een meterkast, gelegen op de derde verdieping en afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1104 PH Amsterdam Zuid Oost, Krimpertplein 14

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Weesperkarspel, sectie L, complexaanduiding 8684-A, appartementsindex 159
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 29 augustus 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De grond is in voortdurend erfpacht uitgegeven. Het bloot-eigendom rust bij de gemeente Amsterdam. De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 15 maart 2035.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij de debiteur.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE €2.523,42.
Bijdrage VvE per maand €114,75. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 augustus 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 oktober 2018.

Foto's
Downloads
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
Bagviewer.pdf pdf-document
Bodemloket.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart WEESPERKARSPEL L 8684 A159.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 19271 nr 113 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 19293 nr 106 reeks AMSTERDAM (002).pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Gemeente info.pdf pdf-document
VVE stukken.pdf pdf-document
kostenoverzicht Krimpertplein 14.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.