Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Lage Veldweg 21 Lunteren

13

jun

Lage Veldweg 21
6741 JL Lunteren

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 juni 2018
22 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

UNDEFINED

Van Schuppen Makelaars

J.G. Sandbrinkstraat 2
3901 EZ Veenendaal
Utrecht

Karel Franken

info@vanschuppenmakelaars.nl
http://www.vanschuppenmakelaars.nl/

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 22 dagen, 1 uur en 26 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 7 dagen en 15 uur mogelijk

Object

het perceel grond met eventuele (restanten van) opstallen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lage Veldweg 21 te 6741 JL Lunteren

Objectgegevens

Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie A, nummer 2287, groot twaalf aren, vijftig centiaren (12a, 50ca), welk kadastrale perceel gedeeltelijk is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander Infra N.V.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 juni 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 juli 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De omgevingsdienst De Vallei heeft ons de volgende informatie verstrekt:
''Kort samenvattend is het geldende bestemmingsplan voor Lage Veldweg 19-21-23 is het bestemmingsplan ‘Artikel 30 – herziening Agrarisch Buitengebied’. Hierin heeft het de bestemming ‘Agrarisch gebied rondom de Buzerd en de Valk’. De locatie is aangeduid als ‘Agrarisch Groot’ en heeft als hoofddoel de uitoefening van het agrarisch bedrijf. Het gaat om een bouwvlak van 1 hectare waarvan 50% bebouwd mag worden, met twee bedrijfswoningen à 600m3. Op nummer 23 bevindt zich het Agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfswoning. Het perceel is kadastraal gesplitst en er is een tweede bedrijfswoning aanwezig (nummer 19). De vervallen schuur op nummer 21 (niet bedoeld voor bewoning) kan herbouwd of vernieuwd worden ten behoeve van het agrarische bedrijf.''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 juli 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mr. P.A.M. Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Lage Veldweg 21, 6741 JL te Lunteren

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam
t.a.v. dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie
"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam