Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Kerkzicht 4, 10 en 12 Schimmert

9

mei

Kerkzicht 4, 10 en 12
6333 DG Schimmert

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 mei 2018
13 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 13 dagen, 16 uur en 19 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 4 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4309, groot een are en vijf en vijftig centiare (1 a en 55 ca), welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen,
hierna te noemen "Registergoed 9";

2. twee afzonderlijke woonhuizen met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 10 en 12 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4312, groot drie are en vier en twintig centiare (3 a en 24 ca),
hierna te noemen "Registergoed 10";

Veiling in kavels

De veiling geschiedt in elf (11) kavels, bij inzet en afslag, alsmede vijf (5) tussenmassa's, alleen bij afslag en een (1) eindmassa, alleen bij afslag, te weten:

Kavel 1: 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 10785-A, appartementsindex 53, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met berging in het souterrain van gemeld gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Rustenburgerstraat 144 A 13 te 1073 GJ Amsterdam;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, complexaanduiding 10785-A, appartementsindex 161, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats in het entresol van gemeld gebouw, plaatselijk bekend niet nader aangeduid te Amsterdam;
hierna tezamen te noemen "Registergoed 1";

Kavel 2: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Aldegondaplantsoen 12 te 6226 AG Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 6048, groot een are en negen en dertig centiare (1 a en 39 ca), hierna te noemen "Registergoed 2";

Kavel 3: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Aldegondaplantsoen 13 te 6226 AG Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 6049, groot een are en negen en dertig centiare (1 a en 39 ca), hierna te noemen "Registergoed 3";

Kavel 4: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Aldegondaplantsoen 21 te 6226 AG Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 6056, groot een are en negen en dertig centiare (1 a en 39 ca),hierna te noemen "Registergoed 4";

Tussenmassa 1: Registergoed 2, Registergoed 3 en Registergoed 4 tezamen, alleen bij afslag;

Kavel 5: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Gerbergaplantsoen 2 te 6226 DR Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummers 6172 en 6180, respectievelijk groot twee en negentig centiare (92 ca) en een en veertig centiare (41 ca), hierna te noemen "Registergoed 5";

Kavel 6: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Gerbergaplantsoen 5 te 6226 DR Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummers 6175, 6183 en 6200, respectievelijk groot dertig centiare (30 ca), twee en negentig centiare (92 ca) en veertien centiare (14 ca), hierna te noemen "Registergoed 6";

Tussenmassa 2: Registergoed 5 en Registergoed 6 tezamen, alleen bij afslag;

Kavel 7: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Giselbertstraat 10 te 6226 DS Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 6195, groot een are en zes en dertig centiare (1 a en 36 ca), hierna te noemen "Registergoed 7";

Kavel 8: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Giselbertstraat 14 te 6226 DS Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht sectie G nummer 6197, groot een are en zes en dertig centiare (1 a en 36 ca), hierna te noemen "Registergoed 8";

Tussenmassa 3: Registergoed 7 en Registergoed 8 tezamen, alleen bij afslag;

Tussenmassa 4: Registergoed 2, Registergoed 3, Registergoed 4, Registergoed 5, Registergoed 6,
Registergoed 7 en Registergoed 8 tezamen, alleen bij afslag;

Kavel 9: het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 4 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4309, groot een are en vijf en vijftig centiare (1 a en 55 ca), welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen, hierna te noemen "Registergoed 9";

Kavel 10: twee afzonderlijke woonhuizen met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 10 en 12 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4312, groot drie are en vier en twintig centiare (3 a en 24 ca), hierna te noemen "Registergoed 10";

Tussenmassa 5: Registergoed 9 en Registergoed 10 tezamen, alleen bij afslag;

Kavel 11: 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een commerciële ruimte op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Willem-Alexanderstraat 5 A (bij het Kadaster bekend als Willem-Alexanderstraat 1) te 7442 MA Nijverdal, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn sectie C, complexaanduiding 11168-A, appartementsindex 41,
hierna te noemen "Registergoed A";

2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een commerciële ruimte op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Willem-Alexanderstraat 5 te 7442 MA Nijverdal, kadastraal bekend gemeente Hellendoorn sectie C, complexaanduiding 11168-A, appartementsindex 42,
hierna te noemen "Registergoed B";

Eindmassa: Registergoed 1, Registergoed 2, Registergoed 3, Registergoed 4, Registergoed 5, Registergoed 6, Registergoed 7, Registergoed 8, Registergoed 9, Registergoed 10, Registergoed A en Registergoed B tezamen, alleen bij afslag.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 1. het woonhuis met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 4 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4309, groot een are en vijf en vijftig centiare (1 a en 55 ca), welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Ziggo Netwerk B.V., statutair gevestigd te Groningen, hierna te noemen "Registergoed 9"; 2. twee afzonderlijke woonhuizen met ondergrond erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kerkzicht 10 en 12 te 6333 DG Schimmert, kadastraal bekend gemeente Schimmert sectie A nummer 4312, groot drie are en vier en twintig centiare (3 a en 24 ca), hierna te noemen "Registergoed 10";
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 9 mei 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 5 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt in elf (11) kavels, bij inzet en afslag, alsmede vijf (5), tussenmassa's, alleen bij afslag en een (1) eindmassa, alleen bij afslag.

De gunning geschiedt overeenkomstig de veilingvoorwaarden.

Voor zover Verkoper bekend is het registergoed verhuurd conform de huurovereenkomsten welke zullen worden gepubliceerd.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt twee procent (2%) (voor wat betreft Registergoed A en Registergoed B zes procent (6%)) over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Registergoed 1: achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

Voor de goede orde wordt hierbij opgenomen dat er enkel inzetpremie zal worden voldaan over de inzetsom, zijnde het hoogste bedrag bij de inzet. Er zal dus nimmer premie worden voldaan over het afmijnbedrag aan de hoogste bieder bij de afslagfase, ook niet indien de Tussenmassa of de Eindmassa van alle kavels wordt gemijnd.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
BAG Kerkzicht 4.pdf pdf-document
BAG Kerkzicht 10.pdf pdf-document
BAG Kerkzicht 12.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Kerkzicht 4.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Kerkzicht 10 en 12.pdf pdf-document
Energielabel Kerkzicht 4 (voorlopig).pdf pdf-document
Energielabel Kerkzicht 10 (voorlopig).pdf pdf-document
Energielabel Kerkzicht 12 (voorlopig).pdf pdf-document
GISViewer Limburg.JPG afbeelding
Huurovereenkomst Kerkzicht 4.pdf pdf-document
Huurovereenkomst Kerkzicht 10.pdf pdf-document
Huurovereenkomst Kerkzicht 12.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht Eindmassa.pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 1 (Rustenburgerstraat 144 A 13 Amsterdam).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 2 (Aldegondaplantsoen 12 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 3 (Aldegondaplantsoen 13 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 4 (Aldegondaplantsoen 21 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 5 (Gerbergaplantsoen 2 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 6 (Gerbergaplantsoen 5 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 7 (Giselbertstraat 10 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 8 (Giselbertstraat 14 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 9 (Kerkzicht 4 te Schimmert).pdf pdf-document
kostenoverzicht Kavel 10 (Kerkzicht 10 en 12 te Schimmert).pdf pdf-document
Kostenoverzicht Tussenmassa 1 (Aldegondaplantsoen 12, 13 en 21 te Maastricht).pdf pdf-document
Kostenoverzicht Tussenmassa 2 (Gerbergaplantsoen 2 en 5 te Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Tussenmassa 3 (Giselbertstraat 10 en 14 te Maastricht).pdf pdf-document
Kostenoverzicht Tussenmassa 4 (Aldegondaplantsoen 12, 13 en 21, Gerbergaplantsoen 2 en 5, Giselbertstraat 10 en 14 Maastricht).pdf pdf-document
kostenoverzicht Tussenmassa 5 (Kerkzicht 4, 10 en 12 te Schimmert).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.JPG afbeelding
Van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Vaststelling Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.