Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Kattestaartveld 35  's-Gravenhage

23

mei

Kattestaartveld 35
2492 LM 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 23 mei 2018
morgen vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 1 dag, 6 uur en 15 minuten

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

I het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD complexaanduiding 3338-A, appartementsindex 9, omvattende:
a. het éénhonderd drieëntachtig/één duizendste (183/1.000e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met de daarop gebouwde opstallen gelegen te Leidschendam, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD (destijds 's Stompwijk), sectie BD, nummer 3289, groot vijf are en drieëntachtig centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon gelegen op de vijfde verdieping, met meterkast en berging op de begane grond, plaatselijk bekend Kattestaartveld 35 te 2492 LM 's-Gravenhage;
II het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage BD, sectie BD complexaanduiding 3338-A, appartementsindex 18, omvattende:
a. het vijf/één duizendste (5/1.000e) aandeel in de onder sub Ia. voormelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats en verdere toebehoren, plaatselijk bekend als Kattestaartveld (ongenummerd) te 's-Gravenhage;
registergoed sub I en sub II hierna tezamen te noemen: ''Registergoed I''
III het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD complexaanduiding 3339-A, appartementsindex 19, omvattende:
a. het vijf/één duizendste (5/1.000e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een appartementengebouw met ondergrond en verdere toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD, nummer 3288, groot vijf are en twintig centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van parkeerplaats en verdere toebehoren, plaatselijk bekend als Kattestaartveld (ongenummerd) te 's-Gravenhage.
registergoed sub III hierna te noemen: ''Registergoed II''

Veiling in kavels

Kavel 1: Registergoed I
Kavel 2: Registergoed II
Kavel 3 (massa): Registergoed I en Registergoed II tezamen, alleen bij afslag.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1) Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD, complexaanduiding 3338-A, appartement index 9; 2) Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD, complexaanduiding 3338-A, appartement index 18; 3) Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BD, sectie BD, complexaanduiding 3339-A, appartement index 19;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 23 mei 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 juni 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N.X. Hemradj

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van de Registergoederen is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan ingeschreven.

Wellicht wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 20 april 2018 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één (1) maand na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 22 mei 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE: € 4.913,00.
Bijdrage VvE per maand voor Kavel I: € 282,00. Bijdrage VvE per maand voor Kavel II: € 7,02. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 8 mei 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 juni 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. Nisha Hemradj.

Foto's
Downloads
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.