Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Lederambachtstraat 234 Amsterdam

11

apr

2018

Lederambachtstraat 234
1069 HM Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 april 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Sloten (N.H.), sectie E, complexaanduiding 7508-A, appartementsindex 23, omvattende:
(a) het éénhonderd tweeëntwintigste/drieduizend zeshonderd zevenentachtigste (122/3.687e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een appartementencomplex bestaande uit woningen, bergingen en overige ruimten, plaatselijk bekend als Lederambachtstraat 214 tot en met 276 (even nummers) te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie E, nummer 3377, groot vierentwintig aren achttien centiaren (24 a. 18 ca.);
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon gelegen op de derde verdieping en
afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lederambachtstraat 234 te 1069 HM Amsterdam.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie E, complexaanduiding 7508, appartementsindex A-23
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 11 april 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 mei 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Soort/duur erfpacht:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
- de erfpachtcanon is afgekocht tot 16 augustus 2054;
- eventueel achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening koper;
- van toepassing verklaard: de Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 in
Amsterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Het huurbeding is zonder succes ingeroepen.
Voor zover het Registergoed verhuurd of verpacht is voordat de veiling werd aangezegd en de Verkoper en/of de Koper niet het recht hebben de huur of de pacht te beëindigen op grond van artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:505 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gaan de rechten en plichten uit de huur of pacht op de Koper over voor zover de wet dit voorschrijft.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.411,00.
Bijdrage VvE per maand € 153,47. Aandeel in het reservefonds bedraagt € 6.797,15.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 mei 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, e-mail: vera.sibbes@vhnv.nl, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 6288 nr 43 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 17109 nr 37 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 18648 nr 95 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 19044 nr 168 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (3).pdf pdf-document
Brondocument_Hyp4_19029_73.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
kostenoverzicht Lederambachtstraat 234.pdf pdf-document
VVE info.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.