Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Holsterweg 29  Posterholt

28

mrt

2018

Holsterweg 29
6061 NS Posterholt

Woonhuis + Bedrijfsruimte + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 maart 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

I. een perceel grond met loods en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Posterholt direct achter het sub I gemelde registergoed, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie F, nummer 80, groot zeven en dertig aren één en twintig centiaren (37.21 are); en
II. het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6061 NS Posterholt, Holsterweg 29, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie F nummer 79, groot drie en twintig are zeven en zestig centiare (23.67 are);

Veiling in kavels

De registergoederen sub 1 en sub 2 zullen eerst afzonderlijk van elkaar worden ingezet en afgeslagen, waarna de registergoederen sub 1 en sub 2 tezamen in één massa zullen worden afgeslagen.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte + Grond
Kadastrale gegevens I. een perceel grond met loods en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Posterholt direct achter het sub I gemelde registergoed, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie F, nummer 80, groot zeven en dertig aren één en twintig centiaren (37.21 are); en II. het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6061 NS Posterholt, Holsterweg 29, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie F nummer 79, groot drie en twintig are zeven en zestig centiare (23.67 are);
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 28 maart 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 24 april 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. F. Heinsbroek

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: één van de erfgenamen staat ingeschreven.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom van het woonhuis met bijbehorende grond en 6% over de koopsom van de loods met bijbehorende grond. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 maart 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 april 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam,
tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij de heer F.M. Heinsbroek
e-mail: frans.heinsbroek@vhnv.nl.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Bag Viewer.pdf pdf-document
bestemmingsplannen.pdf pdf-document
Bijzondere Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport (1).pdf pdf-document
informatie gemeente Roerdalen.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart Holsterweg 29 Posterholt.pdf pdf-document
kostenoverzicht Holsterweg 29 Posterholt kavel I.pdf pdf-document
kostenoverzicht Holsterweg 29 Posterholt kavel II (2).pdf pdf-document
kostenoverzicht Holsterweg 29 Posterholt massa ( Kavels I en II).pdf pdf-document
Voorlopig Energielabel.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_POSTERHOLT_F_80_22-01-2018_09-08-15.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.