Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Tulpstraat 9H  Rijswijk

14

mrt

2018

Tulpstraat 9H
2282 NL Rijswijk

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Agterberg Makelaardij

Javastraat 281
2585 AL s-Gravenhage
Zuid-Holland

Jochem Agterberg

jochem@agterbergmakelaardij.nl
www.agterbergmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A, complexaanduiding 3500-A, appartementsindex 27, omvattende:
a. het twee/een en tachtigste (2/81e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw met toebehoren, plaatselijk bekend Tulpstraat 3 tot en met 11 te Rijswijk, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A, nummer 3210, groot zeventien aren en drie en vijftig centiaren (17a. en 53ca.); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de flatbewoning op de tweede verdieping met bijbehorende berging in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2282 NL Rijswijk, Tulpstraat 9H.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Rijswijk, sectie A, complexaanduiding 3500-A, appartementsindex 27;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 maart 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 april 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. L.E.A. Langkamp

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 14 maart 2018 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A, complexaanduiding 3500-A, appartementsindex 27, omvattende:
a. het twee/een en tachtigste (2/81e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw met toebehoren, plaatselijk bekend Tulpstraat 3 tot en met 11 te Rijswijk, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A, nummer 3210, groot zeventien aren en drie en vijftig centiaren (17a. en 53ca.); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de flatbewoning op de tweede verdieping met bijbehorende berging in het souterrain en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2282 NL Rijswijk, Tulpstraat 9H.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt verrekening plaats van servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE bedraagt € 3.715,92.
Bijdrage VvE per maand bedraagt € 207,02/ mutatiekosten p.m.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10%van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij Elisabeth Langkamp.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Tulpstraat 9H.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig E).pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.JPG afbeelding
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
Akte wijziging splitsing.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van de gemeente.pdf pdf-document
Stukken Vereniging van Eigenaars.pdf pdf-document
kostenoverzicht WONINGEN.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.