Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Citroenkruid 6 De Meern

14

mrt

Citroenkruid 6
3453 TV De Meern

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 maart 2018
18 dagen vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

PAUW Makelaardij

Willem van Noortstraat 129
3514 GD Utrecht
Utrecht

Patrick van Scherpenzeel

info@pauwmakelaardij.nl
www.pauwmakelaardij.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Nog 18 dagen, 14 uur en 13 minuten

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

het uitbrengen van een bod is
nog 3 dagen en 4 uur mogelijk

Object

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3453 TV De Meern, Citroenkruid 6, kadastraal bekend gemeente Veldhuizen, sectie A nummer 3303, groot één are (1a) achtenzestig centiaren (68 ca), welk onderpand is belast met verschillende opstalrechten Nutsvoorzieningen ten behoeve van:
- de naamloze vennootschap Vittens N.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telfort B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurofiber Nederland B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo Netwerk B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stedin Netten B.V.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Veldhuizen, sectie A nummer 3303, groot één are (1a) achtenzestig centiaren (68 ca)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 maart 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:
welk onderpand is belast met verschillende opstalrechten Nutsvoorzieningen ten behoeve van;
- de naamloze vennootschap Vittens N.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telfort B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurofiber Nederland B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo Netwerk B.V.;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stedin Netten B.V.

In het taxatierapport d.d. 31 oktober 2017 wordt het volgende vermeld: "het object wordt thans niet bewoond. Voorheen in gebruik geweest als hennepkwekerij en thans, op last van de gemeente, mag er geen gebruik plaatsvinden".

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Citroenkruid 6, 3453 TV te De Meern

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam
t.a.v. dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie
"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam