Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
het polyester motorjacht, genaamd  Breskens

21

feb

2018

het polyester motorjacht, genaamd
4511 AZ Breskens

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 21 februari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het zeewaardig polyester motorjacht, genaamd "Relax", gebrandmerkt "29103 B 2007", van het merk Sunseeker Portofino 32, gebouwd bij scheepswerf Sunseeker Limited te Poole (Engeland) in negentienhonderd drieënnegentig, bestemd voor de pleziervaart, met een verplaatsing van negenhonderd veertien/ duizendste kubieke meter en met de volgende onderdelen:
een open stuurinrichting, een kajuit met achteronder, een machinekamer, een slaapgelegenheid, een badkamer, een kookgelegenheid, voortbewogen door twee Volvo Penta KAD42-motoren, elk tweehonderd dertig Paardenkracht (230 Pk) ofwel elk eenhonderd negenenzestig kilowatt (169 Kw), motornummers 2204205300 en 2204205596, (welke nummers zijn geplaatst op het luchtinlaatdeksel), en dat met al het scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip".

De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.

Het Schip ligt in Jachthaven Breskens, Oosthavendam 3 te 4511 AZ Breskens.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Brandmerk "29103 B 2007"
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 21 februari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom voor rekening van koper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 3 april 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

AVVESI 2014

Bijzondere voorwaarden

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Daarbij is het de executant niet gebleken dat het Schip aan een derde in (onder)huur en/of gebruik is afgestaan.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium en de inzetpremie ad 1% van de hoogst geboden inzetsom.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo
een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs, met een minimum van € 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 april 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., "Central Plaza Tower A", Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
AVVESI2014.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen informatie.pdf pdf-document
Van Jachthaven ontvangen informatie.pdf pdf-document
Van belastingdienst ontvangen informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.