Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
De Put 22 Maassluis

14

feb

2018

De Put 22
3143 BN Maassluis

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 februari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie D, complexaanduiding 10614-A, appartementsindex 19, welk appartementsrecht omvat:
a. het tien/een honderd acht en vijftigste (10/158e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met daarop staande woningen, plaatselijk bekend Taanstraat 55 en 57, Haven 1, 3 en 5, De Put 2 tot en met 30 (even nummers) en Zuiddijk 2, 4 en 6 te Maassluis, en verder toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie D, nummer 9188, groot zeven aren (7a) vijf en negentig centiaren (95ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, zolder op de derde verdieping ,met afzonderlijke berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3143 BN Maassluis, De Put 22;
ten aanzien van welk registergoed in de kadastrale registratie staat vermeld, dat sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 19

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Maassluis, sectie D, complexaanduiding 10614-A, appartementsindex 19
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 14 februari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat met de zijnen ingeschreven.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.896,00.
Bijdrage VvE per maand € 126,40. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 januari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 maart 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
splitsingsakt een tekening.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info VvE (deel 2).pdf pdf-document
info VvE (extra bijdrage).pdf pdf-document
Notulen mei 2017.pdf pdf-document
kostenoverzicht De Put 22.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.