Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Heiligeweg 17B  Krommenie

10

jan

2018

Heiligeweg 17B
1561 DD Krommenie

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

de appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping, een parkeerplaats, fietsenstalling en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1561 DD Krommenie, Heiligeweg 17B respectievelijk Heiligeweg (ongenummerd) te Krommenie,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Krommenie complexaanduiding 9545-A, appartementsindex 5, respectievelijk complexaanduiding 9546-A, appartementsindices 11 en 46
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 6 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Ten aanzien van het Registergoed sub 1bestaat blijkens aantekening gesteld bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers het volgende:
''Melding , bevel beschikking of vordering Wet Bodembescherming
Ontleend aan: 666 datum in werking twintig april tweeduizend elf
(Gegevens conform de gemeentelijke Basisadministratie)
Betrokken bestuursorgaan, gemeente: Zaanstad ''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Bij beschikking van 13 december 2017 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op veertien (14) dagen na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 6 februari 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 2.231,96.
Bijdrage VvE (woning) per maand € 144,15 (inclusief 16,25 voorschot water). Bijdrage VvE (parkeerplaats) per maand € 17,27. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 februari 2018.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 59658 nr 181.pdf pdf-document
SPL Afschrift openbaar register Hyp4 dl 59658 nr 182.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Heiligeweg 17 B te Krommenie.pdf pdf-document
info VvE.pdf pdf-document
info VvE 2.pdf pdf-document
kostenoverzicht Heiligeweg 17b.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.