Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Het Bat 2 Valkenburg

10

jan

2018

Het Bat 2
6301 DE Valkenburg

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met bedrijfsruimten en verder toebehoren, plaatselijk bekend Het Bat 2, Walramplein 19 en 19A te Valkenburg, kadastraal bekend gemeente Valkenburg (L), sectie A, nummer 1878, groot vier are (4 a.) éénendertig centiare (31 ca.)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Valkenburg, sectie A, nummer 1878, groot vier are (4 a.) en éénndertig centiare (31 ca.)
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling woensdag 7 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend als volgt:
Walramplein 19 en Het Bat 2 zijn bedrijfsruimten, Walramplein 19 is in gebruik als een stomerij door een eenmanszaak, Walramplein 19a is in gebruik gegeven aan een derde.

Het Bat 2 is op 2 april 2015 op grond van art. 125 Gemeentewet, 1b en 92 Woningwet voor onbepaalde tijd gesloten. Het pand is nu nog steeds gesloten.

Een groot deel van de achtergelegen gebouwen wordt al jaren niet meer gebruikt en is van een slechte tot matige kwaliteit. Een gedeelte van de aanbouwen zal van dusdanige slechte kwaliteit zijn dat (gedeeltelijke) sloop aan de orde is.
Gelet op de voormalige bedrijfsactiviteiten (chemische wasserij) is potentieel kans op bodemverontreiniging.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom over het tot wonen bestemde gedeelte (90%) en 6% over de koopsom voor het overige gedeelte (10%) en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mevr. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Het Bat 2.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
BAG Walramplein 19.pdf pdf-document
BAG Walramplein 19a.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
energielabel Het Bat 2.pdf pdf-document
energielabel Walramplein 19.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_VALKENBURG (L)_A_1878_16-10-2017_10-24-34.pdf pdf-document
kostenoverzicht 78834.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Het Bat 2.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Walramplein 19.pdf pdf-document
BIjzondere veilingvoorwaarden Het Bat 2, Walramplein 19 en 19A te Valkenburg.pdf pdf-document
Informatie gemeente Het Bat 2 te Valkenburg.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.