Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Ringdijk 368  Lelystad

18

dec

2017

Ringdijk 368
8244 BS Lelystad

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 18 december 2017
vanaf 16:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Ringdijk 368 te 8244 BS Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie S nummer 1241, groot één are eenenzestig centiare.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Ringdijk 368 te 8244 BS Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie S nummer 1241, groot één are eenenzestig centiare.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Noord

Cafe Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097BL Amsterdam

maandag 18 december 2017 vanaf 16:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Amson & Kolhoff Notarissen - Amstelveen

Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen

Telefoonnummer 020-5430543 Faxnummer 020-5430544 Website www.netwerknotarissen.nl/sba

Mevr. mr. S. van Wechem

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Heeswijk notarissen n.v.

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:
"Bestuursdwangbesluit of dwangbesluit, Woningwet
Ontleend aan: 1462 datum in werking 27-9-2017
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Lelystad."

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van Amson & Kolhoff notarissen.

Tot en met 3 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 januari 2018.

Foto's
Downloads
Getekend afschrift veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
img-X12124030-0001.pdf pdf-document
img-Y21100344-0001.pdf pdf-document
kostenopgave.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.