Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Korianderstraat 37  Amsterdam

10

jan

2018

Korianderstraat 37
1104 HR Amsterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het voortdurend recht van erfpacht, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 11180, groot één are tweeëndertig centiare (1 a., 32 ca.), met de rechten van de erfpachter op de op die grond gebouwde opstallen, zijnde het woonhuis met toebehoren en een gedeelte achterpad, plaatselijk bekend Korianderstraat 37 te 1104 HR Amsterdam.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het voortdurend recht van erfpacht, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 11180, groot één are tweeëndertig centiare (1 a., 32 ca.), met de rechten van de erfpachter op de op die grond gebouwde opstallen, zijnde het woonhuis met toebehoren en een gedeelte achterpad, plaatselijk bekend Korianderstraat 37 te 1104 HR Amsterdam.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Het erfpachtrecht is voortdurend;
- De erfpachtcanon bedraagt € 2.716,62 per jaar te voldoen op de eerste oktober en eerste april van ieder jaar
-. De erfpachtcanon is niet afgekocht. De achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening
van koper en bedraagt tot 8 januari 2018 € 15.872,57.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat met de zijnen ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.Het verlof voor het huurbeding tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders is toegekend. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 BW zal worden gesteld op 14 dagen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige erfpachtcanon.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport AM036304379 Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport AM036312527 Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Energielabel Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Kadstrale kaart.pdf pdf-document
proces verbaal verbetering uitgifte erfpacht.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Uitgifte van erfpacht.pdf pdf-document
Vaststelling Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.pdf pdf-document
Erfpachtgegevens.pdf pdf-document
informatie gemeente.pdf pdf-document
kostenoverzicht Korianderstraat 37 te Amsterdam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.