Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
De Schutterije 16 Didam

10

jan

2018

De Schutterije 16
6942 BH Didam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 10 januari 2018
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

de woning met balkon op de eerste verdieping en berging in de kelder en een parkeerplaats

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, complexaanduiding 875-A, appartementsindex 15, omvattende: a. het vierenzeventig vierduizend vierde (74/4.004e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit drie percelen grond met het daarop gebouwde flatgbouw, gelegen aan de Tatelaarweg te Didam, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, nummer 602, groot vijfendertig centiare (35 ca.), nummer 873, groot acht are en achtenzeventig centiare (8 a. en 78 ca.) en nummer 868, groot elf are en tweeënvijftig centiare (11 a. en 22 ca.), tezamen groot twintig are en tweeënvijftig centiare (20 a. en 52 ca.); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon, gelegen op de eerste verdieping en berging in de kelder, plaatselijk bekend als De Schutterije 16 te 6942 BH Didam, kadastraal bekend Tatelaarweg (ongenummerd) te Didam; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, complexaanduiding 875-A, appartementsindex 51, omvattende: a. het veertien vierduizend vierde (14/4.004e) onverdeeld aandeel in de onder sub 1. voormelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen aan de Tatelaarweg (ongenummerd) te Didam,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 6 februari 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Blijkens kadastrale registratie bestaat ten aanzien van het perceel met nummer 873 een besluit als bedoeld in artikel 55 Wet Bodembescherming, luidend als volgt:
Betrokken bestuursorgaan: Provincie Gelderland
Ontleend aan: Hyp4 55091/97 d.d. 18-7-2008
Hyp4 58125/127 d.d. 2-4-2010
Hyp4 55643/66 d.d. 21-10-2008
Hyp 4 55643/107 d.d. 21-10-2008
Hyp 4 55100/12 d.d. 18-7-2008
Hyp 4 55390/46 d.d. 4-9-2008

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, complexaanduiding 875-A, appartementsindex 15, omvattende:
a. het vierenzeventig vierduizend vierde (74/4.004e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit drie percelen grond met het daarop gebouwde flatgbouw, gelegen aan de Tatelaarweg te Didam, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, nummer 602, groot vijfendertig centiare (35 ca.), nummer 873, groot acht are en achtenzeventig centiare (8 a. en 78 ca.) en nummer 868, groot elf are en tweeënvijftig centiare (11 a. en 22 ca.), tezamen groot twintig are en tweeënvijftig centiare (20 a. en 52 ca.);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon, gelegen op de eerste verdieping en berging in de kelder, plaatselijk bekend als De Schutterije 16 te 6942 BH Didam, kadastraal bekend Tatelaarweg (ongenummerd) te Didam;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie R, complexaanduiding 875-A, appartementsindex 51, omvattende:
a. het veertien vierduizend vierde (14/4.004e) onverdeeld aandeel in de onder sub 1. voormelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen aan de Tatelaarweg (ongenummerd) te Didam)

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. .

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.377,60
Bijdrage VvE per maand/€ 98,40. Mutatiekosten € 108,90.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 26 december 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 februari 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mevr. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Bodembescherming Afschrift openbaar register Hyp4 dl 55100 nr 12.pdf pdf-document
Bodembescherming Afschrift openbaar register Hyp4 dl 55390 nr 46.pdf pdf-document
Bodembescherming Afschrift openbaar register Hyp4 dl 55643 nr 66.pdf pdf-document
Bodembescherming Afschrift openbaar register Hyp4 dl 55643 nr 107.pdf pdf-document
Bodembescherming Afschrift openbaar register Hyp4 dl 58125 nr 127.pdf pdf-document
Bodembescherming.pdf pdf-document
Bodemloketrapport GE195500007 De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport GE195500083 De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Energielabel De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Grondperceel 602.pdf pdf-document
Grondperceel 868.pdf pdf-document
Grondperceel 873.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Splitsingsakte.pdf pdf-document
Afschrift Hyp4 55091-97.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden De Schutterije 16 te Didam.pdf pdf-document
Informatie gemeente Montferland.pdf pdf-document
Notulen VvE.pdf pdf-document
Huishoudelijk reglement definitief.doc.pdf pdf-document
VVE Schutterije verklaring De Schutterije 16 Didam.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.