Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Mecklenburg 37 Sassenheim

13

dec

2017

Mecklenburg 37
2171 DV Sassenheim

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 december 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend te 2171 DV Sassenheim, Mecklenburg 37, kadastraal bekend gemeente Sassenheim, sectie B nummer 1944, groot een are en vijfenzestig centiaren (1 a 65 ca).

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Sassenheim, sectie B nummer 1944.
Bezichtiging 28 november 2017 13:00 – 14:00
11 december 2017 13:00 – 14:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 december 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan met de zijnen ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is door de Voorzieningenrechter van de rechtbank toegewezen op 30 november 2017. De termijn tot ontruiming is bepaald op 1 maand na betekening van de beschikking.Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 januari 2018.

Foto's
Downloads
Algemene voorwaarden Mecklenburg 37 Sassenheim Hyp4 dl 2846 nr 48 reeks LEIDEN.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Mecklenburg 37 te Sassenheim.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Energielabel Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van gemeente II Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van gemeente Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Kostenoverzicht -Mecklenburg 37 te Sassenheim-.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Mecklenburg 37 Sassenheim.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.