Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Martin Luther Kinglaan 52 Diemen

13

dec

2017

Martin Luther Kinglaan 52
1111 LH Diemen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 december 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, complexaanduiding 4618-A appartementsindex 22, omvattende:
a. het zesennegentig/vijfentwintigduizend eenhonderdachtentwintigste (96/25.128e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende
- het gedeelte, bevattende onder meer zesenvijftig (56) flatwoningen en zeven (7) garages, met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Diemen aan de Martin Luther Kinglaan 24 tot en met 134 (even nummers) (flatwoningen) en 2, 4, 10, 12, 16, 18 en 22 (garages), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, nummer 2994, groot acht aren (8a) en drieënzestig centiaren (63ca);
- het gedeelte, bevattende onder meer tweeënzeventig (72) flatwoningen en zes (6) garages, met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Diemen aan de Martin Luther Kinglaan 136 tot en met 166 en 188 tot en met 298 (even nummers) (flatwoningen) en 170, 174, 176, 180, 182 en 186 (garages), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, nummer 2992 groot dertien aren (13a) en zevenenvijftig centiaren (57ca) en 2961, groot een are (1a) en tweeënveertig centiaren (42ca);
- het gedeelte, bevattende onder meer (30) flatwoningen en acht (8) garages, met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Diemen aan de Martin Luther Kinglaan 324 tot en met 382 (even nummers) (flatwoningen) en 300, 304, 306, 310, 312, 316, 318 en 322 (garages), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, nummer 2993, groot zeven aren (7a) en zevenendertig centiaren (37ca);
- het gedeelte, bevattende onder meer tweeënzeventig (72) flatwoningen en zes (6) garages, met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Diemen aan de Martin Luther Kinglaan 384 tot en met 414 en 436 tot en met 546 (even nummers) (flatwoningen) en 418, 422, 424, 428, 430 en 434 (garages), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, nummer 2990 groot dertien aren (13a) en zesenvijftig centiaren (56ca) en 2960, groot een are (1a) en tweeënveertig centiaren (42 ca); en
- het gedeelte, bevattende onder meer dertig (30) flatwoningen en acht (8) garages, met onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, staande en gelegen te Diemen aan de Martin Luther Kinglaan 572 tot en met 630 (even nummers) (flatwoningen) en 548, 552, 554, 558, 560, 564, 566 en 570 (garages), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, nummer 2991, groot zeven aren (7a) en zevenendertig centiaren (37ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping en een berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1111 LH Diemen, Martin Luther Kinglaan 52,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Diemen, sectie A, complexaanduiding 4618-A appartementsindex 22
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 13 december 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is door de Voorzieningenrechter van de rechtbank toegewezen op 29 november 2017. De termijn tot ontruiming is bepaald op 14 dagen na betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

In het kadaster wordt bij het Registergoed melding gemaakt van een besluit op grond van artikel 110 I Wet Geluidshinder. De betreffende beschikking is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zeven augustus tweeduizend zeventien in deel 70979 nummer 169.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 9 januari 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE 3.173,24.
Bijdrage VvE EUR 258,28 per maand. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 9 januari 2018.

Foto's
Downloads
Akte van splitsing Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen Hyp4 dl 14088 nr 45 reeks AMSTERDAM.pdf pdf-document
BAG Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen.pdf pdf-document
Beschikking staatssecretaris Infrastructuur en Milieu_Hyp4_70979_169.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen.pdf pdf-document
Energielabel Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen.pdf pdf-document
Ruimelijke plannen Martin Luther Kinglaan 52 te Diemen.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van VvE.pdf pdf-document
Informatie ontvangen van de gemeente.pdf pdf-document
Kostenoverzicht M.L. Kinglaan 52 Diemen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.