Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Marwei 52-54 Delfstrahuizen

8

nov

2017

Marwei 52-54
8508 RE Delfstrahuizen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 8 november 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Via externe website
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

1. de woning met ondergrond en verdere toebehoren, plaatselijk bekend te 8508 RE Delfstrahuizen, Marwei 54 (volgens het kadastraal bericht object plaatselijk bekend Marwei 52 en 54, doch volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) plaatselijk bekend Marwei 54); en
2. een perceel grond gelegen voor het sub 1. omschreven registergoed.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Oosterzee, sectie I nummer 3005, groot negen aren en vijfentachtig centiaren (9a 85 ca); en 2. kadastraal bekend gemeente Oosterzee, sectie I nummer 3386, groot veertig centiaren (40 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 8 november 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. C.P. van Liempdt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteuren staan ingeschreven. Blijkens inzage in het handelsregister staat er op het adres van het registergoed een entiteit (eenmanszaak) ingeschreven. De bedrijfsruimte in (een deel van het) Registergoed is mogelijk gecreëerd in strijd met het bestemmingsplan.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is door de Voorzieningenrechter van de rechtbank toegewezen op 6 november 2017. De termijn tot ontruiming is bepaald op 14 dagen na betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 december 2017.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
BAG Marwei 54 Delfstrahuizen.pdf pdf-document
Bestemming Marwei 52-54 Delfstrahuizen.pdf pdf-document
Bodemloketrapport perceel 3005.pdf pdf-document
Bodemloketrapport perceel 3386.pdf pdf-document
Energielabel Marwei 54 Delfstrahuizen.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
Kostenoverzicht Marwei 52-54 Delfstrahuizen.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Informatie Ontvangen van gemeente De Fryske Marren.pdf pdf-document
Informatie Bestemming ontvangen van gemeente.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.