Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
Foarstrjitte 26 Holwerd

26

okt

2016

Foarstrjitte 26
9151 HE Holwerd

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 26 oktober 2016
vanaf 13:30
Online bieden
Via Regioveiling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Friesland

WTC EXPO
Heliconweg 52
8914AT Leeuwarden

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

Object

de woning met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Foarstrjitte 26 te Holwerd

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend als gemeente Holwerd, sektie A nummer 2396, groot 74 ca
Bezichtiging 10 oktober 2016 16:00 – 17:00
24 oktober 2016 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Friesland

WTC EXPO
Heliconweg 52
8914AT Leeuwarden

woensdag 26 oktober 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze regioveiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Harmsma Notarissen - Joure

Marconiweg 8
8501XM Joure

Mevr. mr. H.R. Harmsma

Telefoonnummer 0513-413685
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.

Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Het (zakelijk) huurbeding zal conform artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek worden ingeroepen door de executant. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 24 september 2016 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 11 oktober 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 december 2016.

Foto's
Downloads
kadastrale kaartje.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
info gemeente.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.