Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
 

2

nov

2011

Provinciale weg
4505 PJ Zuidzande

Grond

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting woensdag 2 november 2011
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

Restaurant de Lausanne

Markt
IJzendijke

Object

Diverse percelen landbouwgrond, dijkpercelen en weiland te Schoondijke, Zuidzande, IJzendijke, Biervliet, Hoofdplaat, Terneuzen, Sas van Gent, Hoek,

Diverse percelen grond in Zeeuws-Vlaanderen

Veiling in kavels

1. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Provincialeweg te Zuidzande, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie U, nummer 873, groot een hectare zevenenzeventig are en vijftig centaire;
2. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Kokersweg te Zuidzande, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie U, nummer 828, groot een hectare drieënvijftig are en vijfenvijftig centiare;
3. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Molenweg te Zuidzande, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie U, nummer 817, groot drie hectare zesenzestig are en zeventig centiare;
4. VIER PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Zuidzande, tezamen groot zeven hectare vierenveertig centiare en zestig, zijnde:
a. gelegen aan de Provincialeweg te Zuidzande, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie U, nummer 232, groot twee hectare vijftig are en tachtig centiare;
b. gelegen aan de Molenweg te Zuidzande, kadastraal bekend, gemeente Oostburg, sectie U, nummer 816, groot een hectare negentien are en tachtig centiare;
c. gelegen aan de Molenweg te Zuidzande, kadastraal bekend, gemeente Oostburg, sectie U, nummer 815, groot een hectare en zevenentachtig are;
d. gelegen aan de Kokersweg te Zuidzande, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie U, nummer 234, groot een hectare en zevenentachtig are;
5. NEGENTIEN DIJKPERCELEN, gelegen te Schoondijke, IJzendijke, Hoofdplaat en Biervliet, tezamen groot zeven hectare drieënzestig are en vijfentwintig centiare, zijnde:
a. gelegen aan de Hoofdplaatseweg te Schoondijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1674, groot negenenzeventig are en tien centiare;
b. gelegen aan de Doddenhoek te Schoondijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1686, groot drieëndertig are en vijftien centiare;
c. gelegen aan de Doddenhoek te Schoondijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1685, groot zesenveertig are en vijftig centiare;
d. gelegen aan de Doddenhoek te Schoondijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1670, groot drieëndertig are en vijf centiare;
e. gelegen aan de Doddenhoek te Schoondijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie L, nummer 1671, groot een hectare achtentwintig are en vijfenvijftig centiare;
f. gelegen aan de Smitsedijk te Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 912, groot eenentwintig are en tachtig centiare;
g. gelegen aan de Smitsedijk te Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 921, groot zeventien are en zeventig centiare;
h. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1451, groot een hectare zevenentwintig are en dertig centiare;
i. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1450, groot twintig are en vijfenveertig centiare;
j. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1452, groot twee are en tien centiare;
k. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1360, groot zeventien are en zestig centiare;
l. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1319, groot vijftig are en negentig centiare;
m. gelegen aan de Oranjedijk te IJzendijke, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie M, nummer 1361, groot zes are en twintig centiare;
n. gelegen aan de Hogewegdijk te Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 933, groot vijfendertig are en zestig centiare;
o. gelegen aan de Hogewegdijk te Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 935, groot zes are en vijfennegentig centiare;
p. gelegen aan de Hogewegdijk te Hoofdplaat, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 948, groot achtendertig are;
q. gelegen aan de Wilhelminadijk te Biervliet, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 1030, groot vier are en vijfendertig centiare;
r. gelegen aan de Wilhelminadijk te Biervliet, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 1033, groot zevenenzeventig are en zeventig centiare;
s. gelegen aan de Wilhelminadijk te Biervliet, kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie K, nummer 1057, groot zestien are en vijfentwintig centiare.
6. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Driekwartweg te Sas van Gent, kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie N, nummer 206, groot een hectare drie are en negenentwintig centiare;
7. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Tengelhoekweg te Sas van Gent, kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie N, nummer 207, groot drieënnegentig are en tachtig centiare;
8. EEN PERCEEL BOUW-/WEILAND, gelegen aan de Lovenweg te Hoek, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie U, nummer 1084, groot twee hectare vijfendertig are en vijfendertig centiare;
9. EEN PERCEEL WEILAND, gelegen aan de Oude Bontepolders te Hoek, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 2081, groot negenenzestig are en vijf centiare.

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Oostburg sectie U nummer 873 (verdere gegevens zie beschrijving)
Bezichtiging Mogelijk

Kaart en omgeving

Veiling

Restaurant de Lausanne

Markt
IJzendijke

woensdag 2 november 2011 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Verhaegen & Peijnenburg netwerk notarissen

Mark 23
4515 BB IJzendijke

Telefoonnummer 0117301558

Dhr. mr. A.P.M. Jones of Peijnenburg

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voorwaarden:
1. Op de inschrijving zijn van toepassing de "Algemene Voorwaarden voor de openbare inschrijving van Registergoederen 1996" en de aanvullingen daarop en afwijkingen daarvan, zoals hierna gemeld:
- daar waar in de voorwaarden "guldens" staat vermeld dient te worden gelezen "euro's";
- de termijn van beraad eindigt de derde werkdag volgende op de zitting om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
2. De registergoederen zoals hiervoor omschreven worden verkocht als volgt:
de registergoederen sub 1 en 2 ieder afzonderlijk en in combinatie als kavel;
de registergoederen sub 3 en 4 ieder afzonderlijk en in combinatie als kavel;
de registergoederen sub 6 en 7 ieder afzonderlijk en in combinatie als kavel.
de registergoederen sub 5, 8 en 9 ieder afzonderlijk als kavel.
3. Gegadigden dienen zich te kunnen legitimeren en indien gevraagd hun financiële gegoedheid aan te kunnen tonen.
4. De inschrijfbiljetten dienen ondertekend op uiterlijk 2 november 2011om 12:00 uur ten kantore van genoemde notaris te zijn ingeleverd.
De biljetten zullen worden geopend op 2 november 2011 om 13:00 uur in Restaurant de Lausanne, Markt 8 te IJzendijke waarbij uitsluitend de inschrijvers aanwezig kunnen zijn.
5. De koopsom en kosten moeten worden voldaan op uiterlijk 09 december 2011.
6. Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Inschrijfbiljetten en verdere gegevens van alle percelen, zoals:
- de van toepassing zijnde "algemene voorwaarden bij verkoop 2010.12" door het Bureau Beheer Landbouwgronden;
- rapport bodemonderzoek;
- gegevens betreffende de verhuur jachtrechten.
zijn verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
advertentie+verkoop+bij+inschrijving+2+november+2011.pdf pdf-document
Vooronderzoek+kad+Oostburg+sectie+U+nummers+817%2C828+en+873.pdf pdf-document
Jacht+kad+Oostburg%2C+M+1451.pdf pdf-document
Bodemrapport+kad+Oostburg+sectie+U+nummer+828.pdf pdf-document
vooronderzoek+kad+Oostburg+sectie+U+nummers+815%2C+816+en+232.pdf pdf-document
Vooronderzoek+19+Dijkpercelen.pdf pdf-document
vooronderzoek+kad+Oostburg+sectie+U+nummer+234.pdf pdf-document
Jacht+kad+Oostburg%2C+U+817%2C828+en+234.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.