Drente Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
 
 

28

okt

2011

Weelweg
4323 LR Ellemeet

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting vrijdag 28 oktober 2011
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Makelaar

Erkend Veiling Makelaar

Oostdam 10
3441 EN Woerden
Utrecht

Erkend Veiling Makelaar

info@evm.nl
www.evm.nl

Veilinglocatie

restaurant De Grevelingen

Parallelweg
Bruinisse

Object

1. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Weelweg te Ellemeet, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 339, groot twee hectare zes are en tachtig centaire;
2. TWEE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Ellemeet, tezamen groot zes hectare achtendertig are en vijftien centiare, zijnde:
a. gelegen aan de Moolweg te Ellemeet, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 684, groot vijf hectare achtenzestig are en vijfennegentig centiare;
b. gelegen aan de Schelpweg te Ellemeet, kadastraal bekend, gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 566, groot negenenzestig are en twintig centiare;
3. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Stolpweg te Burgh Haamstede, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie F, nummer 1793, groot acht hectare achtentwintig are en vierenzeventig centiare;
4. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Oude Zandweg te Serooskerke, gemeente Schouwen-Duiveland, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 238, groot twee hectare tien are en tien centiare;
5. DRIE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Serooskerke c.q. Noordwelle, gemeente Schouwen-Duiveland, tezamen groot zes hectare zevenentwintig are en tachtig centiare, zijnde:
a. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 115, groot twee hectare eenenzestig are en vijfenzestig centiare;
b. gelegen aan de Stoofweg te Noordwelle, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 114, groot twee hectare drieënzeventig are en vijfenvijftig centiare;
c. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 112, groot tweënnegentig are en zestig centiare;
6. TWEE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Serooskerke, gemeente Schouwen-Duiveland, tezamen groot zes hectare negen are en vijftien centiare, zijnde:
a. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 215, groot drie hectare vier are en zestig centiare;
b. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 216, groot drie hectare vier are en vijfenvijftig centiare;
7. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Lokkersweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 522, groot acht hectare eenentwintig are en zestig centiare;
8. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Kakkersweelweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 558, groot vier hectare een are en zeventig centiare;
9. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 835, groot drie hectare zevenenveertig are en tachtig centiare;
10. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 843, groot vijf hectare zevenennegentig are en vijfenzeventig centiare;
11. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 848, groot circa acht hectare achtendertig are en negenenzestig centiare;
12. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Zandweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 921, groot twee hectare twaalf are en vijftien centiare;

bouwland

Veiling in kavels

De registergoederen zoals hiervoor omschreven worden verkocht als volgt:
de registergoederen sub 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 en 12 ieder afzonderlijk als kavel.
de registergoederen sub 5 en 6 ieder afzonderlijk en in combinatie als kavel;
de registergoederen sub 9 en 10 ieder afzonderlijk en in combinatie als kavel;

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Weelweg te Ellemeet, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 339, groot twee hectare zes are en tachtig centaire; 2. TWEE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Ellemeet, tezamen groot zes hectare achtendertig are en vijftien centiare, zijnde: a. gelegen aan de Moolweg te Ellemeet, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 684, groot vijf hectare achtenzestig are en vijfennegentig centiare; b. gelegen aan de Schelpweg te Ellemeet, kadastraal bekend, gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 566, groot negenenzestig are en twintig centiare; 3. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Stolpweg te Burgh Haamstede, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie F, nummer 1793, groot acht hectare achtentwintig are en vierenzeventig centiare; 4. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Oude Zandweg te Serooskerke, gemeente Schouwen-Duiveland, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 238, groot twee hectare tien are en tien centiare; 5. DRIE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Serooskerke c.q. Noordwelle, gemeente Schouwen-Duiveland, tezamen groot zes hectare zevenentwintig are en tachtig centiare, zijnde: a. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 115, groot twee hectare eenenzestig are en vijfenzestig centiare; b. gelegen aan de Stoofweg te Noordwelle, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 114, groot twee hectare drienzeventig are en vijfenvijftig centiare; c. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 112, groot twennegentig are en zestig centiare; 6. TWEE PERCELEN BOUWLAND, gelegen te Serooskerke, gemeente Schouwen-Duiveland, tezamen groot zes hectare negen are en vijftien centiare, zijnde: a. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 215, groot drie hectare vier are en zestig centiare; b. gelegen aan de Stoofweg te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie K, nummer 216, groot drie hectare vier are en vijfenvijftig centiare; 7. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Lokkersweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 522, groot acht hectare eenentwintig are en zestig centiare; 8. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Kakkersweelweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 558, groot vier hectare een are en zeventig centiare; 9. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 835, groot drie hectare zevenenveertig are en tachtig centiare; 10. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 843, groot vijf hectare zevenennegentig are en vijfenzeventig centiare; 11. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Verseputseweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 848, groot circa acht hectare achtendertig are en negenenzestig centiare; 12. EEN PERCEEL BOUWLAND, gelegen aan de Zandweg te Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 921, groot twee hectare twaalf are en vijftien centiare;
Bezichtiging Niet mogelijk

Kaart en omgeving

Veiling

restaurant De Grevelingen

Parallelweg
Bruinisse

vrijdag 28 oktober 2011 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
niet verschuldigd over de koopsom
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

AndriessenZonnevylle Notarissen

Havenpark 21
4301 JG Zierikzee

Telefoonnummer 0111-415051
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. J.C.G.M. Beijsens

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op deze verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996, hierna te noemen: "AVV", opgenomen in een notariële akte op één april negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. E. Postmus, notaris te Hoorn en ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Middelburg in register Hypotheken 4 in deel 5375 nummer 1, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Voorts zijn op deze verkoop bij inschrijving van toepassing de "Algemene voorwaarden bij verkoop 2010.12 van het Bureau beheer Landbouwgronden" welke eveneens worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare inschrijving zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting in restaurant De Grevelingen te Bruinisse, aan de Parallelweg 1, op achtentwintig oktober tweeduizend elf, waarvan verslag wordt gedaan in een proces-verbaal. De inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden worden ingeleverd bij de notaris, uiterlijk ter zitting op achtentwintig oktober tweeduizend elf om tien uur.
2. De betaling
De koopprijs en het verder aan de verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op één december tweeduizend elf.
Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, dienen te worden voldaan uiterlijk op de achtste dag na de gunning.
Waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over "guldens" dient te worden gelezen "euro's".
Terzake van het notariële honorarium zal, in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9 lid 1.b. aan de koper het maximale notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op een aan deze akte gehechte tarievenlijst, te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
3. Omzet-, overdrachtsbelasting
Volgens opgave van de verkoper is ter zake van de levering géén omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Dit laat onverlet de mogelijkheid van de koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening van de koper.
4. Aanvaarding
De koper kan het gekochte aanvaarden vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten van derden, behoudens een eventueel jachtrecht, zoals hierna te noemen. De feitelijke levering van de percelen zal geschieden per één januari tweeduizend twaalf, in veband met de afloop van de éénjarige pachtovereenkomsten.
Indien de koper eerder dan onder 2. voorzien overgaat tot voldoening aan al zijn betalingsverplichtingen, kan hij het gekochte ook eerder, onmiddellijk na die betaling, aanvaarden.
Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf de onder 2. vermelde vervaldag voor de betaling van de koopprijs of zoveel eerder als deze betaling plaats vindt.
5. Eigenschappen en verontreinigingsrisico
Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in het verkochte wordt het volgende bepaald:
1. Van bodemverontreiniging is sprake indien zich op en/of in de bodem van het verkochte hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten gelet op de streefwaarden vastgelegd in de circulaire van vier februari tweeduizend (kenmerk DBO/1999226863) behorende bij de Wet Bodembescherming, de stand van de wetenschap, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
2. Er zijn vooronderzoeken verricht naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de onroerende zaken conform NEN 5725. De resultaten van deze onderzoek zijn vastgelegd in de navolgende rapportages met nummer:
- 20110649 (kenmerk DLG/12852);
- 20110648 (kenmerk DLG/12851);
- 20110647 (kenmerk DLG/12850);
- 20110646 (kenmerk DLG/12849);
- 20110645 (kenmerk DLG/12848);
- 20110644 (kenmerk DLG/12845/12846/12847);
- 20110643 (kenmerk DLG/12844);
- 20110642 (kenmerk DLG/12843);
- 20110639 (kenmerk DLG/12841);
welke rapportages in kopie ten kantore van voornoemde notaris zijn neergelegd.
3. De verkoper is niets bekend omtrent verontreiniging van de bodem of van de opstallen. Mocht alsnog van verontreiniging blijken dan is dit voor rekening van de koper, tenzij deze kan aantonen dat de verkoper in zijn verklaringen hierover is te kort geschoten.
Het is verkoper niet bekend of zich in het verkochte archeologische waarden bevinden.
De verkoper weet niet van de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen of gassen.
De verkoper weet niet van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
6. Aan het registergoed verbonden rechten en plichten
Verwezen wordt naar het hiervoor bij Onderzoek Beschikkingsbevoegdheid omtrent erfdienstbaarheden bepaalde.
Koper verklaart zich hiermee bekend en aanvaardt de daaruit eventueel voortvloeiende verplichtingen.
7. Verkaveling
De registergoederen sub 1., 2., 3., 4., 7., 8., 11. en 12. worden ieder afzonderlijk als kavel te koop aangeboden; de registergoederen sub 5. en 6. worden zowel per kavel als in combinatie van beide kavels te koop aangeboden; de registergoederen sub 9. en 10. worden zowel per kavel als in combinatie van beide kavels te koop aangeboden; om welke reden de inschrijfbiljetten zodanig zijn ingericht dat op iedere kavel apart en op de combinatie van de registergoederen sub 5. en 6. enerzijds en anderzijds op de combinatie van de registergoederen 9. en 10. kan worden ingeschreven.
8. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het procesverbaal direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning. De termijn van beraad eindigt, in afwijking van artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden, de derde werkdag volgende op de zitting om zeventien uur of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
9. Bekendheid met de inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden worden ter inzage gelegd van belangstellenden, waarvan melding wordt gemaakt in publicaties vooraf. Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn alsmede met de algemene voorwaarden bij verkoop 2010.12 van het Bureau Beheer Landbouwgronden en acht hij zich daaraan, evenals de verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.
MEERWAARDECLAUSULE
1. De verkoper en de koper hebben tijdens de verkooponderhandelingen voor wat betreft de vaststelling van de koopsom als uitgangspunt genomen dat het bij deze overeenkomst verkochte perceel (kadastraal bekend gemeente Middenschouwen, sectie H, nummer 921), met een totale oppervlakte van twee hectare, twaalf are en vijftien centiare casu quo het verkochte de bestemming heeft die gelijk is aan de bestemming overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan @, vastgesteld op @, te weten de bestemming @.
2. a. De koper verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk jegens de verkoper om in geval van realisering van een andere, hoogwaardiger bestemming van het in lid 1 genoemde perceel binnen tien (10) jaar na passering van de akte van gunning, aan de verkoper een bedrag te voldoen. Dit bedrag zal gelijk zijn aan het alsdan door een niet-ambtelijk deskundige bindend te taxeren verschil tussen de op de taxatiedatum geldende marktwaarde van het in lid 1 genoemde perceel bij een gelijk blijvende bestemming als bedoeld in lid 1 en de op de taxatiedatum geldende marktwaarde van het in lid 1 genoemde perceel met inachtneming van de hoogwaardiger bestemming, met dien verstande dat per jaar gerekend vanaf de datum waarop de leveringsakte wordt gepasseerd het te verrekenen bedrag met tien procent (10%) wordt verminderd.
b. Er is sprake van realisering van een andere hoogwaardiger bestemming in geval van het onherroepelijk worden van een besluit tot vaststelling, wijziging of uitwerking van: een bestemmingsplan of een inpassingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening of een niet-tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
c. De verkoper is gehouden schriftelijk, bij aangetekende post, beroep te doen op het sub a. bedoelde bedrag, en wel binnen één jaar na de sub b. genoemde realisering van de andere, hoogwaardiger bestemming op straffe van het vervallen van de rechten voortvloeiende uit deze clausule.
d. Met een hoogwaardiger bestemming wordt bedoeld een bestemming die een in financieel opzicht hogere waarde heeft ten opzichte van de bestemming van het in lid 1 genoemde perceel.
Onder een hoogwaardiger bestemming wordt nimmer verstaan een bestemming ten behoeve van een natuurterrein, een bosgebied, openbare openluchtrecreatie, (wandel)paden, wegen en/of water.
3. De in lid 2 geduide niet-ambtelijke deskundige zal in gezamenlijk overleg door de koper en de verkoper worden benoemd. In geval partijen in onderling overleg niet tot overeenstemming geraken omtrent de persoon van de deskundige, zal de bindende taxatie van het verschil bedoeld in lid 2 worden gedaan door drie deskundigen. Zowel de koper als de verkoper zullen in dat geval beiden één deskundige benoemen, waarna de beide door partijen benoemde deskundigen de derde deskundige zullen aanwijzen. Deze derde deskundige zal tevens als voorzitter van het driemanschap fungeren.
4. In geval één deskundige wordt benoemd zullen de kosten van de deskundige door de koper worden gedragen. Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2, komen de kosten van de deskundige voor rekening van de verkoper.
In geval van een driemanschap komen de kosten van de deskundigen voor rekening van de verkoper en de koper gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. Indien uit de taxatie blijkt dat geen sprake is van een verschil in waarde als bedoeld in lid 2, komen de kosten van de deskundige volledig voor rekening van de verkoper.
5. De benoeming van de deskundige in gezamenlijk overleg, dan wel de benoemingen door de verkoper en de koper afzonderlijk van een deskundige conform het bepaalde in lid 3, zal geschieden binnen één maand nadat de verkoper een verzoek conform het in lid 2 genoemde heeft gedaan aan de koper om tot verrekening over te gaan.
6. Indien de koper niet binnen drie maanden na het definitief gereed komen van de rapportage van de deskundige(n) als bedoeld in lid 2 respectievelijk lid 3 aan deze verplichting tot verrekening heeft voldaan, heeft de verkoper recht op een direct opeisbare boete ter grootte van tienduizend euro (€ 10.000,00), onverminderd het recht op voornoemde meerwaardevergoeding.
7. De koper verbindt zich het in dit artikel bepaalde, bij elke vervreemding in eigendom van het bij deze verkochte of een gedeelte daarvan, zo ook bij de vestiging van een zakelijk genotsrecht op het bij deze akte verkochte of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke vervreemding van dat zakelijk genotsrecht, aan de nieuwe verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht op te leggen, ten behoeve van de verkoper te bedingen en aan te nemen en om dit beding, alsmede het in dit lid bepaalde, in elke verdere akte van vervreemding in eigendom of vestiging casu quo vervreemding van een zakelijk genotsrecht, woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte voor de koper en/of iedere opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht, die verzuimt te bedingen, op te leggen, aan te doen nemen of te doen opnemen, van een onmiddellijk opeisbare boete van tienduizend euro (€ 10.000,00) ten behoeve van de verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete terstond zal kunnen worden gevorderd.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Blijkens onderzoek is gebleken dat er geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen op de genoemde percelen rusten.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
RUILVERKAVELINGSRENTE
Er is sprake van te verwachten ruilverkavelingsrente voor de registergoederen sub 7., 8., 9., 10., 11., en 12.
JACHTHUUR
Het jachtrecht op de percelen sub 5.b., 5.c., 6.a. en 6.b. is verhuurd aan W.B.E. Schouwen-Duiveland, adres: Kloosterweg 30, 4328 GC Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, tot en met éénendertig maart tweeduizend twaalf tegen een jaarlijkse huursom van honderd zesenzeventig euro en zesennegentig eurocent (€ 176,96).
Het jachtrecht op het perceel sub 1. is verhuurd aan de heer L.P. Hanse, adres: Zuidwelleweg 1, 4326 SG Noordwelle, gemeente Schouwen-Duiveland, tot en met éénendertig maart tweeduizend veertien tegen een jaarlijkse huursom van éénenzestig euro en achtenveertig eurocent (€ 61,48).
Het jachtrecht op het perceel sub 2.a. is verhuurd aan W.B.E. Schouwen-Duiveland en de heer C.J. van de Graaf, adres: Kloosterweg 30, 4328 GC Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, tot en met achtentwintig februari tweeduizend veertien tegen een jaarlijkse huursom van negentien euro en éénennegentig eurocent (€ 19,91).

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
kaart+middenschouwen+F+339.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+F+566.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+F+684.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+522.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+558.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+835.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+843.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+848.pdf pdf-document
kaart+middenschouwen+H+921.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+F+1793.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+K+114.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+K+115.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+K+215.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+K+216.pdf pdf-document
kaart+westerschouwen+K+238.pdf pdf-document
vooronderzoek+F+339.pdf pdf-document
vooronderzoek+F+566+en+684.pdf pdf-document
vooronderzoek+F+1793.pdf pdf-document
vooronderzoek+H+522.pdf pdf-document
vooronderzoek+H+558.pdf pdf-document
vooronderzoek+H+835+en+843.pdf pdf-document
vooronderzoek+H+921.pdf pdf-document
vooronderzoek+K+112%2C+114%2C+115%2C+215%2C+216.pdf pdf-document
vooronderzoek+K+238.pdf pdf-document
vooronderzoek+H+848.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+1.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+3.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+4.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+7.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+8.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+11.pdf pdf-document
inschrijfbiljet+kavel+12.pdf pdf-document
jachthuur+F+339.pdf pdf-document
jachthuur+F+684.pdf pdf-document
jachthuur+K+112%2C+114%2C+215%2C+216.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.